NKF bygg og eiendom

Nytt styre etter årsmøtet 5. juni i Ålesund

Bygg og eiendom har fått nytt styre. Se hvem som skal sette retningen for NKF bygg og eiendom de to neste årene.

Styrets sammensetning:

Anne Aaker (leder)
Torfinn Myklebust, Eid kommune (nestleder)
Håvard Heistad, Levanger kommune 
Rigmor Endresen, Alta kommune 
Hans Christian Gram, Kristiansand kommune 
Thor Enok Lundquist, Skedsmo kommune (varamedlem)
Anne Gunn Taraldsen Mesel, Froland kommune (varamedlem)

Ny valgkomite:

Arvid Tangerås (leder)
Beathe Németh
Arnold Askeland