NKF bygg og eiendom

Jobb smartere går i land på Britannia Hotell i Trondheim

- Det er viktig å møte kompetansebehovet i kommunene og bidra til faglig engasjement og utvikling, sier styreleder i NKF bygg og eiendom, Anne Aaker.

Anne Aaker
Anne Aaker, styreleder, NKF bygg og eiendom

Hvorfor ønsker NKF bygg og eiendom å arrangere Jobb smartere i Trondheim i år?

- Det er det flere grunner til, ikke minst fordi vi ønsker høyt faglig nivå på konferansen vår. For oss er det viktig å møte kompetansebehovet i kommunene og bidra til faglig engasjement og utvikling. Dere som deltar på Jobb smartere, skal oppleve at dere lærer nye ting og får nye erfaringer som dere kan bruke i egen jobb. Å få til slik kunnskapsutveksling er mye lettere når vi legger konferansen til en kommune som politisk og faglig prioriterer kommunale bygg høyt, slik Trondheim kommune har gjort i mange år. Det gjelder både nybygg og ivaretakelse av hele bygningsmassen, sier styreleder i NKF bygg og eiendom, Anne Aaker.

- I tillegg ligger landets største universitet, NTNU, og den store forskningsstiftelsen SINTEF i Trondheim, to institusjoner som har mye kunnskap å bidra med. Generelt er det også adskillig enklere å få tak i gode foredragsholdere med en travel hverdag når konferansen er på land.

- Slik styret ser det, vil årets Jobb smartere-konferanse ha alle muligheter til å bli en flott konferanse, både faglig og sosialt, på Britannia Hotell i Trondheim. Vi gleder oss, og håper å se svært mange av dere 16. og 17. oktober, avslutter Aaker.

JS19 Trondheim Støen
Per-Tore Støen, direktør, Trondheim eiendom

Vokser raskest av alle storbyene

Trondheim vokser raskest av alle de store byene i landet og er Midt-Norges største eiendomsbesitter. Direktør i Trondheim eiendom, Per-Tore Støen gleder seg til konferanse.

- Vi har masse mer å by på den 16. og 17. oktober i teknologi-, student- og mathovedstaden.  Trondheim vokser raskest av alle storbyene i Norge og her skjer det masse spennende utvikling for øyeblikket. Dette har vi tenkt å fortelle deg mer om i oktober. Trondheim eiendom er med sine over 1 million kvm eiendommer Midt-Norges største eiendomsbesitter. I tillegg utviklet vi og bygger nye bygg for ca. 1 milliard kroner pr år. Vi ønsker deg velkommen til årets største og viktigste eiendomskonferanse.

Vi kan love deg interessante og aktuelle tema for faglig påfyll. Her vil både private, kommunale, nasjonale og lokale eiendomsaktører dele sine erfaringer med deg. I tillegg kan vi friste med en moderne og elegant innpakning av hele konferansen i hjerte av Trondheim sentrum. Etter en omfattende rehabilitering er nå et av Skandinavias mest prominente hoteller gjenåpnet. Håper å se deg i oktober, sier Støen.

JS19 Britannia Forselius
Mikael Forselius, direktør, Britannia Hotel

Skaper en kultur der alle har eierskap til hotellet

Direktør Mikael Forselius ser frem til å ønske oss velkommen til Britannia Hotel, og vil snakke om teambuilding og tverrfaglig ledelse. Alle hjelper til der de kan, og skal lære hotellet å kjenne.

- Alle skal være rustet til å ta femstjerners avgjørelser. Hele tiden. Ingen jobb er for liten, ingen for stor. Da stolene til Palmehaven kom, dannet de ansatte en kjede fra gata til restauranten, og tømte en trailer på 20 minutter.

Hotellet åpnet første gang i 1870, og ble kjøpt av Odd Reitan i 2015. Hotellet ble i juli 2016 stengt for en større oppussing. 

Hotellet skal være femstjerners, og ble akseptert i den uavhengige hotellsammenslutningen Leading Hotels of the World, allerede før åpning.

Fra Odd Reitan var 15 år gammel, har han drømt om at han en dag skal eie og drive Britannia, og byggherrens mål er at Britannia Hotel skal bli en destinasjon i seg selv. For å få det til, snakker vi om Norges største totalrenovering av et hotell noensinne.

JS19 Britannia.png

Deler av bygningen var i svært dårlig stand. Arbeidet avdekket gjennområtne bjelker og en bærekonstruksjon på randen av kollaps. Blant annet var deler av bærebjelker så svekket at de kunne falt ned innen 10–15 år. Det var både muggsopp og hussopp i bærende konstruksjoner, og det ble gjort store asbestfunn i vegger og tak i alle etasjer. Det meste måtte byttes, og det hadde vært langt rimeligere å rive alt og bygge på nytt igjen, men noe av det gamle hotellet er verneverdig.
Prosjektet har tatt nesten tre år og anslått kostnad er 1,3 milliarder. Til tider har det vært hele 350 personer i arbeid - samtidig. Gamle detaljer er hentet fram, mugg er fjernet og hotellet står nå klart i all sin prakt. Detaljer i gull, og marmor er gjennomgående, fra innsjekkingsskranken til baderommene. Du får høre mer om renovasjonsprosjektet på konferansen.

Her kan du lese om renoveringsprosjektet i en flott presentasjon med film (500 mb)

Tror det blir Norges beste hotell

Reitan tror dette kommer til å bli Norges beste hotell, fordi han har ansatt folk som virkelig vil det.

Britannia er en moderne innpakning av en klassisk opplevelse i hjertet av Trondheim og Norges historiske sentrum. I tårnsuiten er det skuddsikre vinduer, og eget privat kjøkken - som er lagt opp slik at også dem som jobber der ikke vil ha adgang til suiten, eller kan vite hvem som bor der, om det skulle være ønskelig.  

Men mest av alt ønsker Britannias nye eier at hotellet skal bli et sted som alle byens beboere skal føle som sitt, og det huser en rekke restauranter. Den mest kjente, Palmehaven, framstår igjen i all sin prakt. 

Reitan håper at man kan gå på Britannia og få fylt kroppen med litt storhet, enten de bor her eller kommer for å ta en kopp kaffe.  - Da har vi oppnådd det vi vil. 

Mer om Hotel Britannia HER 

JobbSmartere v12.png

Har du innspill til programkomitéen?

Hva er kompetansebehovet i din avdeling og din kommune? Har du ønsker/innspill til programmet, send dette til en av NKFs representanter for bygg og eiendom, gjerne til: lene.hollseter@kommunalteknikk.no 

Årets program utarbeides i samarbeid med vertskapskommunen Trondheim, og her blir det mye spennede å glede seg til.

Programkomitéen består av:

  • Nina Røer, Bærum kommune
  • Harald Blytt, Bergen kommune
  • Jan Heikki Maurstad, Kristiansand kommune
  • Harald Andersen, Fagerstrand Consulting/NKF
  • Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg Oslo KF
  • Per-Tore Støen, Trondheim eiendom
  • Elisabeth Leikanger, NKF bygg og eiendom
  • Lene Kristin Hollseter, NKF bygg og eiendom