NKF plan og miljø

Studietur til Irland

NKF plan og miljø hadde i sist uke en vellykket studietur til Dublin. Byen ble grunnlagt av norske vikinger og har siden 1300-tallet vært det viktigste stedet på den grønne øya, Irland.

Tekst og foto:
Ståle Undheim, styreleder, NKF plan og miljø

Dublin og Irland våknet 2012 etter finanskrisen i 2008, siden har pilene pekt oppover. Nå opplever spesielt Dublin og byområdet rundt sterk vekst. I dag er Dublin det økonomiske, administrative og kulturelle senteret i Irland og er sammen med Oslo, en av de raskes voksende hovedstedene i Europa.

PM studietur 2.jpg
Dublin, 23 mai: Styret i NKF plan og miljø sammen med irske venner på toppen av en campusbygning Grangegorman, som tidligere har fungert som mentalsykehus.

 

Det var internasjonale kontakter som styremedlem Petter Wiberg (byplansjef i Bergen kommune) hadde, sammen med svært aktuell by innen plan og miljø som gjorde at Dublin ble valgt, i konkurranse med smartby-satsingen til finske Oulo. 

Første dag orienterte direktør for planlegging, Rachel Kenny om plansystemet for Irland. Systemet består av nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, ikke ulikt det Norske systemet.

PM studietur 3.jpg
Planleggingsdirektør Rachel Kenny i ABP Office i Dublin, orienterer om det irske plansystemet. 

 

Ulikt her hjemme var An Bord Peanála; en kommisjon som hadde fått mandat av regjeringen til å løse komplekse saker av nasjonale interesser. Blant disse var det store transformasjonsprosjektet Docklands i Dublin, sykehus, vannforsyning, lokalisering av krevende industri, vindkraftanlegg og avfallshåndtering.

Kommisjonen har 9 medlemmer og en administrativ stab på 160 personer som forbereder saker. I kommisjonen sitter eksperter som velges for 4 år av gangen, og ikke kan gjenvelges. På mange måter er demokratiet tilsidesatt i de sakene som kommisjonen behandler, og teknokratiet styrer. Folket kan ikke anke på sak, men kan anke til domstolene på prosess. 

PM studietur 5.jpg
Docklands: Styret i NKF plan og miljø orienteres om den omfattende byutviklingen, en utvikling som også tilrettela for at alle boligblokker hadde 10 prosent boliger til sosial boligbygging, som ble solgt til kostpris til Dublin kommune.

 

I tillegg stod besøk til byutviklingen Docklands, tur med Dublin bybane, omvisning i universitets område Grangegorman sentralt på programmet. Grangegorman campus er et gammelt mentalsykehus som er restaurert og omgjort til et moderne universitetsområde. Kulturmiljøet og de verneverdige bygningene var dermed sikret.

Dag to gikk til utkanten av Dublins område, hvor vi besøkte Fingal kommune. Her ble vi tatt imot av rådmannen Ann Marie Farrelly og tidligere ordfører Joe Corr. Styret fikk en god innføring i hvordan den irske forvaltningen arbeider med kulturminnevern, både av enkeltobjekt og kulturmiljø. Arbeidet går ut på å ta vare på et representativt utvalg av ulike typer steinbygninger og bygningenes omliggende miljøer.

Etter teoretisk påfyll i kommunens flotte og relativt nye County Hall, besøkte vi restaureringen av borgen Sword Castle. Her foregår restaureringen meget systematisk etter en omfattende plan godkjent av nasjonale antikvariske myndigheter. Besøket ble avsluttet med omvisning på det mektige Malahide Castle og det tilhørende parkanlegget fra 1800-tallet. 

PM studietur 6.jpg
Nyrestaurert kirke i Swords Castle.