Arendalsuka kvarspek

Arendalsuka 2019

Møt oss på Arendalsuka: Hvordan bygger vi gode kommunale boliger for alle?

Hvordan bygge eller oppgradere gode kommunale boliger, med gode planløsninger og bruk av riktige materialer? Hvordan utforme boliger som er tilrettelagt for personer med spesielle behov og utfordringer?

Torsdag 15. august lanserer Husbanken, Boligprodusentene, Difi, Nelfo og NKF kravspesifikasjonen for kommunale boliger. Kravspesifikasjonen hjelper deg til å tenke igjennom og stille krav når det gjelder

 • utforming av boligen
 • tilrettelegging for velferdsteknologi
 • bestille miljøriktige og holdbare materialer og løsninger
 • praktiske tips og råd med tanke på uførhet og demens

Kommunene bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de gir tilbud. Bruk av en standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil derfor effektivisere både for leverandører og bestillere.

Kravspesifikasjonen kan brukes av alle som er opptatt av god bokvalitet, ikke bare kommuner.

Kravspesifikasjonen ble første gang lansert i april 2018 og har vært igjennom en omfattende revisjon med mange forbedringer. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Sted: Husbanken i Arendal
Tid: 15.08.18 kl 14-15
Møteleder: Sverre Tiltnes, Bygg21

PROGRAM

 • Velkommen til Husbanken v/Tone Midttun, Husbanken
 • Hvorfor har NKF tatt initiativ til felles kravspesifikasjoner? v/Anne Gunn Mesel, Froland kommune/NKF bygg og eiendom
 • Hva har Husbankens rolle vært og hva har vi bidratt med? v/Marina Gorruso, Husbanken
 • Hva har Nelfo bidratt med? v/Vigdis Sværen, Nelfo
 • Hvorfor har Difi støttet arbeidet? v/Dag Strømsnes, Difi
 • Presentasjon av kravspesifikasjonen v/Fredrik Horjen, NKF-prosjektleder
 • Spørsmål og kommentarer

Her finner du lenke til arrangementet på Arendalsuka.no.

 

Møt NKF under Arendalsuka

Under Arendalsuka er NKF på plass og vi vil gjerne møte deg! I år er vi tilstede med seilbåt som ligger i Pollen i Arendal sentrum. Her kan du gjerne mønstre på for en god prat og en kopp kaffe! På kartet under seg du hvor du kan treffe oss.

Vi gleder oss til å se deg.