Foto: Kent Dagsland Håkull

Foto: Kent Dagsland Håkull

NKF plan og miljø

Jobber for mer likebehandling

NKFs plannettverk på Haugalandet møttes denne uken for å fortsette arbeidet med å gjøre planbestemmelsene i området like i alle kommunene. -Dette vil gi mer forutsigbarhet for bransjen og bedre arealplaner, sier Kent Dagsland Håkull i Haugesund kommune.

Nettverket som består av kommunene Tysvær, Vindafjord, Haugesund og Karmøy møttes i Haugesund for å utveksle erfaringer og praksis innen arealplanlegging. På agendaen sto først en byvandring for å se på aktuelle prosjekter planavdelingen i kommunen var stolte av. Det var blant annet "Gryta", en aktivitetspark og sentrums eneste store lekeområde, den nye Haraldsgata og folkebiblioteket hvor parken utenfor har erstattet en parkeringsplass.

Det var også en presentasjon av den nye områdeplanen for Flotmyr som skal inneholde 300 nye boliger, folkebad og kollektivterminal. At kommunen selv besitter tilstrekkelig plankompetanse til å planlegge en hel bydel er ikke en selvfølge i mellomstore og mindre kommuner. I Haugesund har kommunen selv gjort alt arbeidet, og det var noe administrasjonen er stolte av.

Felles bestemmelser er et fokusområde for nettverket. I år arbeiders det med å lage en plukkeliste for bestemmelser som kan brukes av alle kommunene. Dette er for å hjelpe private plankonsulenter til å utforme bestemmelsene på den måten kommunen ønsker det. De vil også fungere som en sjekkliste så man kan gå gjennom og se at man har gjort alle de nødvendige vurderingene før man sender inn planen til kommunen. Målet er at listen skal være klar til bruk tidlig i 2020. Deretter vil den forbedres kontinuerlig.

- Vi kommunale planleggere har godt av å møte nærliggende kollegaer i et nettverk, sier Kent Dagsland Håkull som er leder for planavdelingen i Haugesund. -Det er mye å lære av å se og dele med andre kommuner, slik som å samordne rutiner og maler eller det å drøfte standardbestemmelser. Hvis vi kan enes om noen bestemmelser i fellesskap vil det hjelpe alle, inkludert de private plankonsulentene, avslutter han.

Nettverksgruppen skal møtes igjen i januar, da med mål om å bli enige om bestemmelsene.

Ønsker du informasjon fra NKF om hva som skal til for å få igang et nettverk i ditt område? Ta kontakt med rådgiver for NKF plan og miljø, Fridtjof Denneche