NKF bygg og eiendom

Åpenhet kan redde liv - Hva venter deg bak neste dør?

Hvordan melde i fra uten å bryte taushetsplikten, og samtidig ivareta HMS? På Boliger for fremtiden 10. og 11. februar får du høre eksempler på hvorfor samarbeid lønner seg, og hvor galt det ellers kan gå. FDV + Boligsosialt = SANT

Knut O
Advokat Kurt O. Bjørnnes

JUSS i et HMS-perspektiv

Advokat Kurt O. Bjørnnes skapte engasjement, og fikk også svært gode tilbakemeldinger etter sitt foredrag på fjorårets konferanse. Vi er derfor svært glade for at han igjen har satt av tid til oss. Sist snakket han om opplysningsplikt og taushetsplikt. Denne gangen har vi gitt ham en ny utfordring: JUSS i et HMS-perspektiv, og han svarer med et spørsmål "Hva venter deg bak neste dør?" og denne problemstillingen er det mange som kjenner seg igjen i. Vaktmestere og annet driftspersonell har ofte arbeidsoppgaver i andres hjem. Som regel vet de ikke hva som møter dem.

Er det mulig å etablere et system der helsepersonell eller andre melder eller sier fra om utfordrende atferd, manglende brannsikkerhet og lignende? Kan et slikt system etableres uten å bryte taushetsplikten, og hvordan står taushetsplikten seg i forhold til arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS)? Vi gleder oss til å lytte til Advokat Bjørnnes betraktninger godt forankret i jussen.

Terje Bjørnstad 1
Terje Bjørnstad, Branninspektør, Hedmarken Brannvesen

Brannforebygging lønner seg, og åpenhet kan redde liv!

I den siste tiden har vi fått triste nyheter om flere boligbranner og hyttebranner med tragisk utfall. Store verdier, også flere menneskeliv, har gått tapt allerede i januar i år. Hvorfor går det galt, og hva kan du gjøre for å forhindre at dette skjer? Terje Bjørnstad er branninspektør i Hedmarken Brannvesen, og vi er så heldige at han tar seg tid til å svinge innom konferansen vår, i sin ellers travle hverdag. Dette gjør han fordi han i tillegg til å være tilhenger av å forebygge branner, mener at vi må bli bedre på samarbeid, og ikke minst bry oss litt mer. I sitt foredrag vil han dele sin erfaring fra samhandling mellom brannvesenet og kommunene på Hedmarken. Bjørnstad vil ta utgangspunkt i en forsterket bolig kalt «Farmen», og gi praktiske eksempler på hvorfor brannforebygging lønner seg, og hvor galt det ellers kan gå. Vi gleder oss til å lytte og lære!

Årets viktigste boligkonferanse bygger bro – Snart 200 påmeldte!

Boliger for fremtiden arrangeres denne gangen som live webinar. Det nærmer seg nå 200 deltagere, så det at vi ikke får være fysisk på plass i Trondheim legger altså ingen demper på stemningen, mener primus motor for konferansen; Elisabeth Leikanger i NKF. – Det blir et grønnere arrangement, mange sparer reisekostnader, og viktigst: Det faglige innholdet blir det samme, fremholder hun, og ønsker alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt velkommen til å delta. Den nasjonale konferansen bygger bro mellom Eiere/forvaltere som bygger, drifter, og stiller boliger til rådighet i kommunene, og Tildeler med ansvar knyttet til boligsosiale utfordringer. 

Samhandling på tvers av fagområder og etater – Hvordan få det til? Fra politisk hold er det forventninger om at også vi innenfor boligfeltet bidrar til å nå klimamålene, velger innovative løsninger, og skaper inkluderende og trygge bomiljø. Har vi, og bruker vi, de økonomiske virkemidlene som trengs for å få frem kostnadseffektive og rimelige boliger?

På årets konferanse settes det et enda større fokus på betydningen av samhandling. Et tema som årets konferansier, Geir Aker, er særlig opptatt av.

Geir Aker CP
Geir Aker, Optimus kompetanse

Samhandling på tvers av fagområder og etater – Hvordan få det til?

Geir Aker, kjent for sin rolle som Fenriken i Kompani Lauritzen (TV2), har også bakgrunn fra kommunal boligforvaltning. I Horten kommune satt han som leder av tildelingsutvalget, og var ansvarlig for kommunikasjonen med forvalter av kommunale boliger. Han ledet også avdelingen som jobbet med søknader om lån fra Husbanken, og i kraft av sin stilling var han pådriver for å få innført forsterkede boliger i Horten kommune. Som Utekontakt blant rusavhengige har han også besøkt mange kommunale boliger, og med det sett mange eksempler på hvordan dette fungerer. 

Du som lytter til Geir får enkle verktøy, tydelige perspektiver, og synliggjort ansvar for ev ønsket endring.

Utvalgte tema på konferansen:

  • Nytt fra Husbanken
  • Fremskaffelse av boliger til rusavhengige
  • JUSS i et HMS-perspektiv - Hva venter deg bak neste dør?
  • Husleietvistutvalget med landsdekkende tilbud
  • Tjenesteoppfølging og MVA-kompensasjon  
  • Velferdsteknologi frigjør tid til de som trenger det mest
  • Hvordan skaffe flere aldersvennlige boliger i bygdene?
  • Samhandling brannvesen/kommune: Åpenhet kan redde liv
  • Profesjonell drift og oppfølging av bygningsmassen

Mer informasjon og programmet i sin helhet finner du her: