Norsk Kommunalteknisk Forening

Åpent høringsmøte om "klimakur 2030"

31. januar ble klimakur 2030 lagt ut på høring. Rapporten på nesten 1200 sider har analysert muligheten for å redusere Norge ikke-kvotebaserte utslipp. Vi ønsker gjerne å ha med alle interesserte medlemmer til et åpent høringsmøte om den kommunaletekniske delen av rapporten, førstkommende torsdag, 26. mars, kl 12.00.

I sitasjonen vi nå befinnner oss i prøver vi ut nye arbeidsmåter og -metoder. Denne gangen tar vi for oss høringen av «Klimakur 2030». Dokumentet er på nesten 1200 sider, så vi har konsentrert oss om de 20 sidene som konkret gjelder kommunene/kommunaltekniske tjenester. Vi planlegger nå et åpent høringsmøte om utkast til høringssvar fra NKF. 

Klimakur utdrag om kommuner/fylkeskommuner.

Utkastet til høringssvaret finner du her.

Åpne møter på nett er krevende, og da er det viktig med god møtedisiplin. Alle vil derfor på starten av møtet få veiledning i hvordan bruke «chat/meldingsfunksjonen» som er i teams, til å tegne seg til innlegg. Der kan man også skrive inn forslag, kommentarer og svar – som vi tar med oss i etterkant.

Hele rapporten finner du her.

Legg til i kalender (med lenke til møtet).

Lenke til nettmøte som startet torsdag 26. februar kl. 12.00 (bruk alternativet "Bli med på nettet i stedet").

Dersom du trenger hjelp til å komme deg inn på nettmøtet kan du ringe Sindre Haarr på 99 15 14 28, så hjelper han deg.