Du er her: Publikasjoner

NKF bygg og eiendom

Årshjul for godt eierskap

Temaheftet er en praktisk veiledning i hvordan kommunens vedlikeholdsplaner kan settes inn i den årlige plansyklusen og gi eierne av bygninger og anlegg et godt beslutningsgrunnlag.
Digital versjon.

Heftet kan ses i sammenheng med rapporten Bedre Eierskap som er publisert på www.nkfnett.no i februar 2007.

Last ned hele heftet her.