Abonnement på tidsskriftet Kommunalteknikk

Kommunalteknikk utgis fra 2020 4 ganger i året og dekker hele det kommunal- og samfunnstekniske fagområdet.

Kjøp av enkeltutgaver:  99 kr/stk + porto.
Dersom du er medlem i NKF får du bladet automatisk. Informasjon om medlemskap.

Bestillingen gjelder:
BLADET SENDES TIL:
Hvis annen enn postadressen.
Hvis bestillingen gjelder enkeltutgaver kan du skrive inn nr. og år her.
Kvittering for mottatt påmelding:

Dersom alle felt er korrekt ufylt, inkludert anti-SPAM-koden, vil du bli sendt til en ny side og deretter motta en automatisk e-post-bekreftelse  med oversikt over dine opplysninger.

Skriv anti-SPAM-koden inn i feltet under før du trykker på SEND-knappen.