Abonnement

Pris: 390,- for 4 utgaver. Bestill abonnement (inkludert i medlemskapet i NKF)

Opplag: 4.500

Teknisk opplysninger 

  • Bladformat: A4
  • Satsflate: 175 X 250
  • Antall spalter: 3
  • Spaltebredde:55 mm 
  • Ryggstiftet
  • Utfallende trykk: Ja
  •  Antall sider pr utgave: 56 eller 64

Annonsekontor
Kjell M. Jacobsen
Krokkleiva 6B
1170 Oslo

Tlf: 911 58 893
Faks: 22 28 85 10
e-post: kjell.jacobsenkommunalteknikk.no


Annonseinformasjon

 

Abonnement på tidsskriftet Kommunalteknikk

Kommunalteknikk utgis fra 2020 4 ganger i året og dekker hele det kommunal- og samfunnstekniske fagområdet.

Kjøp av enkeltutgaver:  99 kr/stk + porto.
Dersom du er medlem i NKF får du bladet automatisk. Informasjon om medlemskap.