SVV

Viktig informasjon til alle som jobber med datafangst til NVDB

Statens Vegvesen

Ny høydereferanse NN2000 i Nasjonal vegdatabank (NVDB) fra 15. mars 2020.

21. februar 2020
Nettverk Hordaland - Foto_A

Inviterer til vegfaglig dag for Hallingdal og Numedal

NKF veg og trafikk

24. mars inviteres alle kommuner i Hallingdal og Numedalsregionen til vegfaglig dag på Gol

20. februar 2020
PÅMELDINGEN Er ÅPnet

Kommunevegdagene 2020 - Nå åpnet for påmelding

NKF veg og trafikk

Det er igjen duket for årets største vegfaglige møteplass! I år kan du få med deg hele 3 dager med faglig påfyll da vi i år byr på en ekstra dag dedikert til NVDB.

20. februar 2020
Digidir lansering

Bygg og anlegg: Gi innspill til skjemaer for evaluering av leveransen

Digitaliseringsdirektoratet

Dagens PDF-skjema for evaluering av leveransen for arkitekt og rådgiver og entreprise blir nå erstattet av elektroniske skjemaer i Microsoft Forms. Digidir ønsker dine innspill til hvordan innholdet kan bli best mulig. Det inviteres også til innspillskonferanse 13. mars.

19. februar 2020
Oslo illustrasjon

Bestemmelser for å sikre bokvalitet i kommuneplan og reguleringsplaner

Innspill: Bokvalitet

Kommuneplanene for de største kommunene i Norge tar i all hovedsak for seg de overordnede strategiske grepene og prinsipper for byutviklingen. Det er kommunens viktigste verktøy for å styre byutviklingen og eventuelle krav til bokvalitet må forankres her. De siste års kommuneplaner har i all hovedsak fokusert på bærekraft og miljø - fortetting rundt knutepunkt/infrastruktur. Samtidig har fokuset også økt på sosial bærekraft i utviklingsområdene. Hva med kvalitetsbestemmelser for bokvalitet?

19. februar 2020
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Sturlason/Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup åpner lederkonferansen 2020: Mellom fag og politikk!

NKF

Vi topper laget! Tidligere digitaliseringsminister, nå kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpner NKFs lederkonferanse 9. juni. Lasse Hansen, adm. dir. i KS snakker om hvordan håndtere (mangel på) rolleforståelse mellom kommunestyrer og administrasjon? Henrik Syse, forfatter, forsker, filosof mm, avslutter konferansen.

19. februar 2020
Byggkvalitetsutvalget

Rapport fra Byggkvalitetutvalget - Forsvarlig Byggkvalitet

Kompetanse, kontroll og seriøsitet

Byggkvalitetutvalget har vurdert tiltak for å sikre kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsvirksomheten. Utvalget har vært ledet av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverer sin innstilling 5. februar 2020. Et viktig formål med utvalgets arbeid har vært å gi myndighetene innspill og et godt grunnlag for å vurdere hvilke virkemidler som bidrar til å ivareta målsettingen om forsvarlig byggkvalitet.

12. februar 2020
Flesberg skole 1

Vi kan ikke ignorere hvilken vei utviklingen går

NKF bygg og eiendom

Massivtrekonstruksjoner kan være med på å sikre mer miljøvennlige bygninger.

12. februar 2020
Kopi av Uten navn

Frokostmøte om digitalisering av byggesak

NKF byggesak

NKF i samarbeid med KS, DiBK og Boligprodusentene inviterer til frokostmøte i Bodø om digitalisering av byggesaksprosessen Meld deg på her!

07. februar 2020
Miljodirektoratet

Miljødirektoratet ønsker innspill til støyveileder

Plan og miljø

Miljødirektoratet er i gang med en revisjon av Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). Revisjonen er basert på en evalueringsrapport fra 2016 hvor Miljødirektoratet mottok en rekke innspill med forslag til forbedringer 

06. februar 2020
NMBU rapport

Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Uterom

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god helse og trivsel. Det har resultert i oppdaterte anbefalinger for uteområdenes innhold og størrelse.

06. februar 2020
Dialogkonferanse 2020

Se dialogkonferansen i opptak

Anskaffelser

Opptaket fra dialogkonferansen presenterer samarbeidsgruppens behov og skal motivere markedet til å utvikle fremtidsrettede løsninger innen «Smart digital eiendomsledelse».

06. februar 2020
FULLE BUSSER: Der er skoleungdom uten fri skyss, eldre som kanskje ikke reiste til byen like ofte som før, og ikke minst bilister som har parkert bilen og pendler med bussen. Illustrasjonsbilde: Jen.

Dette skjedde da norske byer testet gratis buss

Plan og samferdsel

Trafikkforskere er kritiske til gratis tilbud og mener billettprisen ikke er viktig, men aldri har bussjåførene i Fredrikstad hatt så mange passasjerer. Nå har bystyret vedtatt å halvere prisen på månedsbillett .

04. februar 2020
Illustrasjonsbilde fra undersøkelsen i 2015.

Deltar du i nettverk? Bli med på undersøkelsen!

NKF

NKF gjennomfører en spørreundersøkelse i alle faglige nettverk, og ønsker svar fra flest mulig av deltakerne. Hvis du ikke har mottatt e-post fra oss har du sjansen her. Alle som svarer blir med i trekningen av en konferanse i regi av NKF. 

30. januar 2020
Flesberg skole 4

Bærekraftig byggemateriale som bokstavelig talt vokser på trær

NKF bygg og eiendom

Tidligfasen er essensiell når du bygger med tre. Prosessen i byggeprosjektet må være litt annerledes enn i tradisjonelle byggeprosjekter. Rådgivende ingeniør, brannrådgiver og arkitekt må inn sammen, og tidlig, i prosjektene.

29. januar 2020