Lansering 2019 bilde

Se opptak fra lanseringen her

Norsk Kommunalteknisk Forening

Her kan du se opptaket fra livestreamen fra Clarion Hotel The Hub.

11. desember 2019
Rolf Søtorp, adm. dir., Norsk brannvernforening (t.v.) og Rune Aale-Hansen, adm. dir., NKF har signert samarbeidsavtalen. Foto: Mari Bræin Faaberg, Norsk brannvernforening.

Samarbeid for økt brannsikkerhet - satser på brannforebyggende samarbeid

NKF og Brannvernforeningen

NKF og Norsk brannvernforening har signert en ny samarbeidsavtale. – Årlig koster brann det norske samfunnet mange milliarder kroner. NKF og Brannvernforeningen utfyller hverandre på en god måte, og vi tror at vi sammen vil kunne bidra til å forsterke forebygging av brann. Dette vil være til glede og nytte for kommuner, næringsliv og enkeltmennesker, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i NKF og Rolf Søtorp administrerende direktør i Brannvernforeningen.

11. desember 2019
Trude Drevland 1

Hver enkelt kommune må bli mer aldersvennlig

Boliger for fremtiden 2020 / NKF bygg og eiendom

Det finnes ikke noe ensidig bilde av hvem de eldre er, mener Trude Drevland.

11. desember 2019
bilde

- Opplæring spesielt rettet mot plan- og bygningsloven

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Styreleder i NKF byggesak, Elisabeth Kynbråten, er glad for at Norsk Kommunalteknisk Forening nok en gang kan være med å løfte folkevalgtes kompetanse innen plan og byggesak.

KT6

Siste nummer er nå tilgjengelig

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Den 6. utgaven av Kommunalteknikk 2019 er nå tilgjengelig. Les hele utgaven her.

09. desember 2019
Klima illustrasjon

Plan for å sikre Oslofjorden

Miljødirektoratet

På oppdrag fra Klima- og miljødepartement har Miljødirektoratet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten beskriver området som under stort press fra både økende befolkning og klimaeffekter.

09. desember 2019
Trondheim

I 2013 fremsto målene for Brøset som radikale. Nå må vi gå enda lenger

Kronikk: Adressa.no

– Trondheim må gripe muligheten til å realisere Brøset som en energipositiv og bærekraftig bydel som kan danne skole for bærekraftig områdeplanlegging i Norge.

10. desember 2019
NE og Vestforld fylkeskommune

– Felles kunnskap om utbyggingsavtaler er viktig

Tromsøkonferansen

En god planprosess kjennetegnes ved et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de involverte parter. – En viktig forutsetning for et slikt samarbeid er at partene har felles kunnskap og forståelse for prosessen. Med denne nye håndboken håper vi at kommuner og utbyggere har nettopp dette, sier Hilde Hanson, sivilarkitekt i Vestfold Fylkeskommune.

05. desember 2019
Sola og Lyse 4

Fra silo til samhandling

NKF plan og miljø / Innovasjon og digitalisering

Vellykket workshop mellom kommunalteknikk i Sola kommune og Lyse FoU & Innovasjon vil gi resultater.

04. desember 2019
Årets driftstekniker er Tommy Pedersen fra Lørenskog kommune (t.v.). Her er han sammen med årets Gullprisvinner Sandefjord kommune, representert ved enhetsleder Øyvind Vasvik

Årets priser er delt ut

NKF bygg og eiendom

Årets IK-byggpriser ble tirsdag ettermiddag delt ut på Gardermoen. Gull- og sølvprisen, samt årets driftstekniker blir delt ut av NKF, KLP Skadeforsikring og DiBK. 

04. desember 2019
Erfaringskonferansen digitalisering. Fra Ringebu kommunes presentasjon.

Fire læringspunkter fra et digitaliseringsprosjekt

Innovasjon og digitalisering

Det er befriende med digitaliseringsprosjekter som tenker nytt og annerledes, og som går i dybden på utfordringene.

02. desember 2019
Illustrasjon: Alo

Digihjelpen 2019: Fem millioner kroner til kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne

Innovasjon og digitalisering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse.

02. desember 2019
F.v.: Arve Føyen, Adv firma Føyen Thorkildsen; Nikolai Astrup, KMD; Christian Torp, DND; John Arve Risan, Norstella; Nina C. Mathiesen, DND; Trygve Skibeli, Norstella; Katarina de Brisis, KMD; Mette Bredengen, KMD – overrekkelse av dugnadsrapport til

Regjeringens digitaliseringstrategi kan strande i utdaterte lover

Innovasjon og digitalisering

Det er ikke mulig å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi med dagens lovverk. På dugnad har to organisasjoner sammen lagd et veikart for opprydding i paragrafjungelen som bremser digitaliseringen av Norge.
02. desember 2019
NKF logo org

Kurs og konferanser 2020

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn

Oversikt over kommende kurs og konferanser finner du her!

10. mars 2017
Arbeidstilsynet_logo[1]

Kartlegging og rutiner for Asbest i kommunale bygg

Arbeidstilsynet / NKF bygg og eiendom

Arbeidstilsynet har pågående innsats rettet mot håndtering av asbest i kommunale bygg og vann- og avløpsnett. Har dere fått postalt tilsyn ennå? Hvordan sikrer vi gode rutiner og håndtering av asbest?

27. november 2019