KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler.

27. mars 2020
Landbruks og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Når jordvernmålet for tredje året på rad

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019, og dermed under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.

23. mars 2020
pexels-photo-459451

Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Kom med innspill til NKFs høringssvar

Kom med dine innspill - så vil vi sette sammen et høringssvar på vegne av kommunene. 

18. mars 2020
PearlFerry_1200x600

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Fagkonferansen 2020 - Hva vil du snakke om?

Fagkonferansen avholdes i år 1.-3. september. Har du innspill til hva som skal stå på programmet? Send dem inn nå!

13. mars 2020
KVU forside

Plan og miljø

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven skal gi en mer utfyllende beskrivelse av forskrift om konsekvensutredninger fra 2017.

02. mars 2020
Oslo illustrasjon

Innspill: Bokvalitet

Bestemmelser for å sikre bokvalitet i kommuneplan og reguleringsplaner

Kommuneplanene for de største kommunene i Norge tar i all hovedsak for seg de overordnede strategiske grepene og prinsipper for byutviklingen. Det er kommunens viktigste verktøy for å styre byutviklingen og eventuelle krav til bokvalitet må forankres her. De siste års kommuneplaner har i all hovedsak fokusert på bærekraft og miljø - fortetting rundt knutepunkt/infrastruktur. Samtidig har fokuset også økt på sosial bærekraft i utviklingsområdene. Hva med kvalitetsbestemmelser for bokvalitet?

19. februar 2020
Miljodirektoratet

Plan og miljø

Miljødirektoratet ønsker innspill til støyveileder

Miljødirektoratet er i gang med en revisjon av Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). Revisjonen er basert på en evalueringsrapport fra 2016 hvor Miljødirektoratet mottok en rekke innspill med forslag til forbedringer 

06. februar 2020
NMBU rapport

Uterom

Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god helse og trivsel. Det har resultert i oppdaterte anbefalinger for uteområdenes innhold og størrelse.

06. februar 2020
FULLE BUSSER: Der er skoleungdom uten fri skyss, eldre som kanskje ikke reiste til byen like ofte som før, og ikke minst bilister som har parkert bilen og pendler med bussen. Illustrasjonsbilde: Jen.

Plan og samferdsel

Dette skjedde da norske byer testet gratis buss

Trafikkforskere er kritiske til gratis tilbud og mener billettprisen ikke er viktig, men aldri har bussjåførene i Fredrikstad hatt så mange passasjerer. Nå har bystyret vedtatt å halvere prisen på månedsbillett .

04. februar 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger

− Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. KMD gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge.

15. januar 2020