KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Veileder for bedre planlegging i sjøområdene

− Vi ønsker at kommunene skal planlegge for havbruk og andre næringer i sine sjøområder. Derfor har vi laget en veileder som viser hvordan verktøyene i plan- og bygningsloven kan brukes til dette, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

25. mai 2020
Flomvarsling

Nord-Gudbrandsdal

Dialogkonferanse om flomrespons

I forbindelse med Flomrespons-prosjektet der de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal skal utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling på lokalt nivå, arrangeres det nå en dialogkonferanse 10. juni. Dette er for alle relevante leverandører og andre aktører som er interesserte i utviklingen av et nytt flomvarslingsverktøy.

19. mai 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging for LNFR-områder

Denne veilederen skal vise hvordan kommunene i medhold av plan- og bygningsloven(pbl), kan styre spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse og annen spredtbebyggelse innenfor områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift(LNFR) i kommunale arealplaner.

18. mai 2020
Test av nytt mobilitetspunkt på Hillevåg torg.

Stavanger kommune

Vil gjøre hverdagsreiser enklere - tester mobilitetspunkt i Hillevåg

Sparkesykler, bysykler, delingsbiler og kollektivtransport er samlet på Hillevåg torg. Tanken er at du som ferdes her skal få flere alternativer til egen bil, og få en enklere hverdagsreise.

13. mai 2020
Digitaliseringsstrategi 2020-2024

Klima- og miljødepartementet

Digitaliseringsstrategi for klima- og miljøsektoren 2020–2024

Digitaliseringsstrategien er departementets viktigste styringssignal for miljøsektoren på IKT-området. Formålet er å gjøre det klart hvilken retning departementet ønsker at sektoren skal bevege seg og hvilke områder det skal legges inn en ekstra innsats innen digitalisering de neste 4 år.

28. april 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Rundskriv om plan- og bygningsloven (plandelen)

KMD har publisert en oversikt over rundskriv om plandelen plan- og bygningsloven utgitt av planavdelingen.

14. april 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Planlegging og byutvikling - byvekstavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser i 2020 ut inntil 25,9 millioner kroner som tilskudd til prosjekter som bygger opp under en bærekraftig arealbruk i de ni største byområdene, i tråd med målsettingene for arbeidet med byutviklings- og byvekstavtaler.

27. mars 2020
Landbruks og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Når jordvernmålet for tredje året på rad

De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2019, og dermed under det vedtatte jordvernmålet på maksimalt 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt.

23. mars 2020
pexels-photo-459451

Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Kom med innspill til NKFs høringssvar

Kom med dine innspill - så vil vi sette sammen et høringssvar på vegne av kommunene. 

18. mars 2020
PearlFerry_1200x600

NKF byggesak og NKF plan og miljø

Fagkonferansen 2020 - Hva vil du snakke om?

Fagkonferansen avholdes i år 1.-3. september. Har du innspill til hva som skal stå på programmet? Send dem inn nå!

13. mars 2020