Oslo illustrasjon

Innspill: Bokvalitet

Bestemmelser for å sikre bokvalitet i kommuneplan og reguleringsplaner

Kommuneplanene for de største kommunene i Norge tar i all hovedsak for seg de overordnede strategiske grepene og prinsipper for byutviklingen. Det er kommunens viktigste verktøy for å styre byutviklingen og eventuelle krav til bokvalitet må forankres her. De siste års kommuneplaner har i all hovedsak fokusert på bærekraft og miljø - fortetting rundt knutepunkt/infrastruktur. Samtidig har fokuset også økt på sosial bærekraft i utviklingsområdene. Hva med kvalitetsbestemmelser for bokvalitet?

19. februar 2020
Miljodirektoratet

Plan og miljø

Miljødirektoratet ønsker innspill til støyveileder

Miljødirektoratet er i gang med en revisjon av Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442). Revisjonen er basert på en evalueringsrapport fra 2016 hvor Miljødirektoratet mottok en rekke innspill med forslag til forbedringer 

06. februar 2020
NMBU rapport

Uterom

Ny rapport: Slik kan skolegården gjøre barn og unge mer fysisk aktive

Barn og unge er mindre fysisk aktive enn før. Forskere fra NMBU har studert hvordan uteområdene i norske skoler og barnehager kan bidra til å motvirke den stadig økende inaktiviteten, og skape god helse og trivsel. Det har resultert i oppdaterte anbefalinger for uteområdenes innhold og størrelse.

06. februar 2020
FULLE BUSSER: Der er skoleungdom uten fri skyss, eldre som kanskje ikke reiste til byen like ofte som før, og ikke minst bilister som har parkert bilen og pendler med bussen. Illustrasjonsbilde: Jen.

Plan og samferdsel

Dette skjedde da norske byer testet gratis buss

Trafikkforskere er kritiske til gratis tilbud og mener billettprisen ikke er viktig, men aldri har bussjåførene i Fredrikstad hatt så mange passasjerer. Nå har bystyret vedtatt å halvere prisen på månedsbillett .

04. februar 2020
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nå skal kommunene ha barna i tankene når de planlegger

− Vi ønsker at alle barn og unge skal vokse opp i sikre, sunne og stimulerende omgivelser, uansett hvor i landet de bor, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. KMD gir nå ut en ny veileder, som viser fylkeskommuner og kommuner hvordan de bruke planlegging for å ivareta barn og unge.

15. januar 2020
Medvirkning Oslo kommune

Plan og miljø / Oslo kommune

Medvirkning i innsendte reguleringsplaner

Medvirkning har to hovedfunksjoner. Den ene er å gi folk en mulighet til å komme med innspill for å gjøre planen bedre. Den andre er å innhente viktig kunnskap fra beboere og andre som kjenner stedet.

09. januar 2020
Trondheim

Kronikk: Adressa.no

I 2013 fremsto målene for Brøset som radikale. Nå må vi gå enda lenger

– Trondheim må gripe muligheten til å realisere Brøset som en energipositiv og bærekraftig bydel som kan danne skole for bærekraftig områdeplanlegging i Norge.

10. desember 2019
Klima illustrasjon

Miljødirektoratet

Plan for å sikre Oslofjorden

På oppdrag fra Klima- og miljødepartement har Miljødirektoratet levert et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten beskriver området som under stort press fra både økende befolkning og klimaeffekter.

09. desember 2019
NE og Vestforld fylkeskommune

Tromsøkonferansen

– Felles kunnskap om utbyggingsavtaler er viktig

En god planprosess kjennetegnes ved et konstruktivt og effektivt samarbeid mellom de involverte parter. – En viktig forutsetning for et slikt samarbeid er at partene har felles kunnskap og forståelse for prosessen. Med denne nye håndboken håper vi at kommuner og utbyggere har nettopp dette, sier Hilde Hanson, sivilarkitekt i Vestfold Fylkeskommune.

05. desember 2019
Sola og Lyse 4

NKF plan og miljø / Innovasjon og digitalisering

Fra silo til samhandling

Vellykket workshop mellom kommunalteknikk i Sola kommune og Lyse FoU & Innovasjon vil gi resultater.

04. desember 2019