Tromsøkonferansen 2020 til web

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Tromsøkonferansen 2020

Påmeldingen til Tromsøkonferansen er åpen! Vi har satt sammen et spennende og variert program som vi håper du vil like. Ta med deg kollegene dine til hyggelige og nyttige dager i Tromsø.

01. november 2019
Tananger

Stedssutvikling

Se de 19 forslagene i idékonkurransen

I mai inviterte Sola kommune til en åpen plan- og designkonkurranse for utformingen av nye Tananger torg. Her kan du se alle forslagene.

24. oktober 2019
Kongsvinger 2050

Stedssutvikling

Kongsvinger 2050

Kongsvinger kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Byen Vår Kongsvinger har gjennomført et samarbeidsprosjekt knyttet til fremtidig byutvikling, kalt Kongsvinger 2050.

24. oktober 2019
Illustrasjon: Istock

NKF byggesak

Frokostmøter om digitalisering av byggesaksprosessen

NKF arrangerer sammen med KS, DiBK og Boligprodusentenes forening to frokostmøter om digitalisering av byggesaksprosessen. Her vil det bli vist frem forskjellige løsninger som skal bidra til en raskere og bedre prosess. I høst står Kristiansand og Sandnes på agendaen.

17. oktober 2019
Foto: Kent Dagsland Håkull

NKF plan og miljø

Jobber for mer likebehandling

NKFs plannettverk på Haugalandet møttes denne uken for å fortsette arbeidet med å gjøre planbestemmelsene i området like i alle kommunene. -Dette vil gi mer forutsigbarhet for bransjen og bedre arealplaner, sier Kent Dagsland Håkull i Haugesund kommune.

02. oktober 2019
Ståle Undheim (NKF plan og miljø) t.h. Her sammen med Lars Jacob Hiim (KMD) og Elisabeth Kynbråten (NKF byggesak).

NKF plan og miljø/NKF byggesak

Bedre forståelse mellom administrasjon og politikere

Det er få fagområder lokaldemokratiet har så stor makt som i arealpolitikken. De siste politiske stortingsperiodene har vi sett at regjeringen har fått gjennomslag for at det lokale selvstyret skal tillegges enda større innflytelse innen utfordrende plan- og byggesaker.

30. september 2019
KMD2 logo

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landskonferansen i plan- og bygningsrett 2019

Presentasjoner fra landskonferansen i plan- og bygningsrett i Kristiansand 11.- 13. september 2019.

24. september 2019
bilde

NKF byggesak / NKF plan og miljø

- Opplæring spesielt rettet mot plan- og bygningsloven

Styreleder i NKF byggesak, Elisabeth Kynbråten, er glad for at Norsk Kommunalteknisk Forening nok en gang kan være med å løfte folkevalgtes kompetanse innen plan og byggesak.

20. september 2019
BYLIV

Arkitektur.no

Se BYLIVkonferansen her

Her kan du se opptaket av BYLIVkonferansen som arrangeres av NAL, Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune.

18. september 2019
bilde

NKF plan og miljø/NKF byggesak

Folkevalgtopplæring 2019

Temaheftene knyttet til Folkevalgopplæringen er nå revidert og oppdatert i henhold til lovverk pr. 2019. Bestilte hefter sendes ut i begynnelsen av oktober.

09. september 2019