NKF plan og miljø

Arealnøytralitet på programmet

I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse. 

Til Fagkonferansen i september kommer Ane Tingstad Grav fra Nordre Follo. Ane Ane Tingstad Grav er arealplanlegger og prosjektleder for sluttbehandling av kommuneplanen. Tidligere i år var Ane, sammen med kollega Anne Holten hos Miljødirektoratet for å snakke om arealnøytralitet i direktoratets podcast. Her kan du høre episoden.

Bli med på Fagkonferansen på Lillestrøm