BERGEN: Kommunen vil være tydelig på hva som forventes av den arkitekturen som bygges. Foto: Torbjørn Vinje

BERGEN: Kommunen vil være tydelig på hva som forventes av den arkitekturen som bygges. Foto: Torbjørn Vinje

NKF byggesak / NKF plan og miljø

Arkitektur og estetikk under Tromsøkonferansen

Under Tromsøkonferansen blir det aktuelle tema for både plan og byggesak. Hva skjer når Bergen har tydelige forventninger til arkitektur? Hvordan gjør Bærum kommunes arkitekturpanel en systematisk vurdering av visuelle kvaliteter?

Bergen kommune har bygget en hel arkitektur- og byformingsstrategi for å tydeliggjøre hva kommunen mener når de utøver skjønn i saksbehandlingen rundt arkitektur/estetikk. Kommunen vil være tydelig på hva som forventes av den arkitekturen som bygges. En form for forutsigbarhet som setter prosjektene på rett spor.

Maria Molden leder landets eneste fagetat for arkitektur, Byarkitekten i Bergen. Hun har i det tre årene etaten har eksistert vist hvordan arkitektur aktualiseres som et viktig fagfelt av betydning for utvikling av byer og tettsteder.

Hennes erfaring fra 20 år som tettstedsutvikler viser en målrettet bruk av de ressurser og de muligheter som ligger i de byde omgivelsen betydning for å skape attraktivitet og bærekraft. Hun har tidligere jobbet i Arkitektgruppen CUBUS, undervist ved AHO, Bergen arkitekthøgskole og Høgskolen på Vestlandet.

Som byarkitekt har hun bidratt med nye viktig innspill til byutviklings debatten gjennom en rekke foredrag og gjennom Bergen kommunes arkitektur og byformingsstrategi, Arkitektur + der fokus på arkitekturens merverdi er fremtredende. Under Tromsøkonferansen forteller Molden om hvordan arkitektur kan være et verktøy for å skape en vakker, særpreget, inkluderende og grønn by?

Visuelle kvaliteter i PBL

Visuelle kvaliteter er underlagt PBL 29-2 som sier at «Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

Under byggesaksdagen av Tromsøkonferansen 11.02 kommer Hege Rasch-Engh fra Statsforvalteren i Viken (tidl. Fylkesmannen) for å gi et innblikk i rettsavgjørelser i knyttet til §29-2 i PBL. Om samme emne blir det også en gjennomgang av hvordan Bærum kommune siden 2008 har hatt et arkitekturpanel som gjennomfører en systematisk vurdering av de visuelle kvalitetene. Innlegget holdes av Kauko Leskinen som skal gi oss et innblikk i hvilke kriterier som legges til grunn for avslag, samt vise oss praktiske resultater.

Tromsøkonferansen 2021
Digital deltakelse fra der du er.

Tromsø digitalt

Årets Tromsøkonferanse er blir litt utenom det vanlige. Gjennom tre torsdager i februar blir det mulighet for å delta på både plan, byggesak og tilsyn.
– Selv om det hadde vært hyggelig å møtes i Tromsø, så gir denne formen en anledning til å få med seg enda flere foredrag på tvers av fagområder, forteller seniorrådgiver i NKF, Torbjørn Vinje.

Påmelding og program til konferansedagene finner du her

Utvalgte temaer fra programmet

  • Ny veileder for skredfareutredning i bratt terreng
  • Vurdering av risiko og sårbarhet i arealplan
  • Tydelige forventninger til arkitektur
  • Verdiskapende fortetting
  • Planlegging i 3D
  • Strandsonen og forenklet reguleringsendring
  • Bortfall av tillatelse etter pbl 21-9
  • Pbl 29-2 - Visuelle kvaliteter
  • Nytt fra departementet