NKFs mannskap under Arendalsuka 2018.

NKFs mannskap under Arendalsuka 2018.

NKF

Årsrapporter

NKFs årsrapport for 2018 er lagt ut. Rapporten viser hovedaktivitetene i løpet av året, samt regnskap og revisjonsberetning. Du kan også lese en kortversjon på 4 sider (årsmelding).

NKFs mannskap under Arendalsuka 2018.
NKFs mannskap under Arendalsuka 2018.

Årsrapport 2018

Årsmelding 2018 (4 s)

Foreningens største utfordringer i 2018:

  • Gjennomføre NKF-dagene og årsmøtet
  • Delta med faglig program under Arendalsuka for første gang
  • Gjennomføre et stort antall kurs og konferanser
  • Sluttføre tilsynsprosjektet
  • Videreføre NKF prosjektstøtte med standard kravspesifikasjoner for formålsbygg
Årsmelding2015_250x354

Årsrapport 2015 (42 sider)

Årsmelding 2015 (4 sider)

Årsmelding_250x356

Årsmelding 2014 (4 sider)

Årsrapport 2014 (40 sider)