Du er her: Publikasjoner
Bedre bruk av skolen arealer

NKF bygg og eiendom

Bedre bruk av skolens arealer

I dette temaheftet settes søkelyset på forholdet mellom skolebygget og bruken av skolebygget.

Last ned temaheftet: