NKFs bestiller- og leverandørforum

NKF prosjektstøtte samler byggeiernes og leverandørenes organisasjoner i et nytt bestiller- og leverandørforum. Forumet skal drøfte aktuelle utfordringer i relasjonen mellom bestiller og leverandør og sette inn aktuelle tiltak. Forumet skal være høringsinstans for produkter/resultater fra NKF prosjektstøtte. De som møter er representanter fra Norges eier og forvalterorganisasjoner, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Arkitektbedriftene, Virke (vareleverandørene), Nelfo, Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Bestiller og leverandørforum.jpg
Fra venstre: John R. Moen (Statsbygg), Bengt Herning (Virke), Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom), Kristin Augestad (Multiconsult), Snorre Fuhr (EBA), Siw Linderud (EBA), Ari Soilammi (RIF), Egil Skavang (Arkitektbedriftene), Fredrik Horjen (Prosjektleder NKF prosjektstøtte NKF), Vigdis Sværen (Nelfo), Tore Fredriksen (Oslo- Undervisningsbygg KF), Knud Fredrik Mohn (Eier og forvalterforumet), Kjetil Wold Henriksen (Hamar kommune), Jarle Kvalvik (Bergen kommune). Foto: Elisabeth Leikanger