Direktøren skiver denne uken om strømpriser og hva du, jeg og norske kommuner kan gjøre. Foto: Chris Caspersen

Direktøren skiver denne uken om strømpriser og hva du, jeg og norske kommuner kan gjøre. Foto: Chris Caspersen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Bli en energisnåling du også – da er du en miljøagent

Vips, så var det september. Etter knappe fire uke på jobb kan jeg fortsatt kjenne sommerfølelsen i kroppen. Men mest av alt gleder jeg meg over høsten. 

Luften blir klarere og naturen forbereder seg til vinter. Den pakker seg inn, kvitter seg med alt som krever næring og legger seg flat til marken for å tåle det kalde været bedre. Og for første gang på lenge, må alle vi i kommunene tenke på energi, på en helt annen måte enn vi har gjort før. Hvordan kan vi pakke oss inn, bruke mindre energi og sikre at alt vi har ansvar for driftes og vedlikeholdes godt samtidig som vi bruker mindre energi?  

Min mann er svensk, og det er mange år siden jeg lærte at snål på svensk er et hedersord, mens på norsk et negativt ladet år.  

Så i mitt ekteskap har jeg lært å bli en energi-snåling, nå oppfordrer jeg deg som jobber i kommunen til det samme. Her er mine råd til deg som privatperson eller i din kommune, som råd til de rundt deg som bruker bygg, eiendommer, veger og annet vi forvalter: 

  1. Slå på lyset når du går inn i rommet og av når du går ut. Det samme for veger og uterom, de skal ha lys når de er i bruk.  

  1. Dusj kort og sett temperaturen på varmtvannet (faktisk har alle nyere svenske hus en sperre på kranen for å ikke kunne ha kokende hett vann i kranen). 

  1. Bruk tøfler/sko inne, da kan du umiddelbart sette ned inne-temperaturen. Det er også lov å ha på seg litt mer klær både inne og ute.  

  1. Steng dører til rom du ikke bruker. 

  1. Sett ned varmen til et minimum i rom og bygg du ikke skal bruke de neste 6 timene.  

  1. Har du mulighet, så ha lavere natt-temperatur enn dag-temperatur. 

Vi tror i NKF at høye energipriser er kommet for å bli. Vi vil jobbe for at dere skal få så gode rammebetingelser og dele kunnskap om hvordan en kan spare energi.  

Vi hører nå fra alle våre medlemmer at kommunens økonomi denne høsten er utfordrende grunnet de høye strømprisene. Vi er 280 000 som jobber med tekniske tjenester, og vi er sikre på at hver enkelt av oss gjennom jobben vår kan påvirke de over 5 millioner menneskene til å bli energi-snålinger og dermed på lang sikt redusere behov for energi til drift og forvaltning av tekniske tjenester i kommunen sin.  

Ja, det er utfordrende med de ekstreme energiprisene, men la oss bruke denne muligheten til å endre vaner å bli energisnålinger.  

Kirsti Kierulf