NKF bygg og eiendom

Bygg21 med prestisjetung pris til Norsk Kommunalteknisk Forening

NKF ble tildelt Bygg21s pris for beste praksis for sitt arbeid med kravspesifikasjon for kommunale boliger.
- Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning til leverandørens produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20% av byggekostnadene, sa direktør i Bygg21 Sverre Tiltnes under utdelingen.

Under NKF-dagene i Ålesund delte Tiltnes ut prisen for beste praksis til NKF bygg og eiendom. Prisen gis for arbeidet med kravspesifikasjon for kommunale boliger.

Daglig leder for fagforumet NKF bygg og eiendom, Elisabeth Leikanger, mottok prisen sammen med styreleder for fagforumet, Jan-Egil Clausen.

- Det er milliarder av kroner å spare på at norske kommuner bruker samme kravspesifikasjon for kommunale boliger, sa Leikanger etter at prisen var delt ut.

Fortsetter under bildet.
Kravspek Beste praksis pris NKF.png
Fv: Elisabeth Leikanger (daglig leder, NKF bygg og eiendom), Sverre Tiltnes (direktør, Bygg21) og Jan-Egil Clausen (styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening).

Leikanger var i mai sammen med representanter fra Norsk Kommunalteknisk Forening på Stortinget og presenterte kravspesifikasjonen.

-Vi har fått tilbakemeldinger på at kravspesifikasjonen for kommunale boliger er "vårens beste nyhet", og det er vi veldig stolte av. Det er store summer å spare for de som tar i bruk kravspesifikasjoner for offentlige bygg. Derfor er arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt samfunnsnytten helt sentralt, sier en fornøyd Leikanger til kommunalteknikk.no.

Kravspesifikasjonen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra kommunene, Husbanken, Difi og leverandører. I prosjektet har Fredrik Horjen og Harald Andersen stått svært sentralt.

-Vi er beæret over å ha fått prisen for beste praksis fra Bygg21. Det ligger mye arbeid bak, og vi er velig fornøyde med at Bygg21 ser dette, og at kravspesifikasjonen får oppmerksomhet, sier Horjen og Andersen til Kommunalteknikk.

Fortsetter under illustrasjonen.

Kravspek illustrasjon.png
Illustrasjon som viser hvilke krav spesifikasjonen har tatt høyde for.

De to har vært hjernene bak kravspesifikasjonen og gleder seg over annerkjennelsen. På trappene er også kravspesifikasjoner for barnehager, sykehjem og skoler.

- Denne prisen inspirerer til ytterligere innsats i arbeidet med kravspesifikasjoner, avslutter Horjen og Andersen.


Hele begrunnelsen for prisen:
Kommunene anskaffer 1.000 nye omsorgsboliger og 1.500 utleieboliger hvert år. Betydelige ressurser går med til å utarbeid kravspesifikasjoner ulikt for hver kommune. Lokale forutsetninger for å forholde seg til mer en 20 ulike føringer fra myndigheter og direktoratet er begrenset. Normalen har blitt veldig detaljerte spesifikasjoner som for ofte ender i krav til skreddersøm som kan avvike fra reelle behov og overordnete føringer.

Nå kan alle kommuner bruke gjennomarbeidete funksjonskrav i sine anskaffelser. Boligprodusentene mener at utformingen gir mulighet for tilpasning til leverandørens produksjonsopplegg på en måte som kan spare opptil 20% av byggekostnadene. Kravspesifikasjonene er også tilrettelagt for bruk av ny teknologi, - så som velferdsteknologi.

Norsk Kommunalteknisk Forening setter standard for kravspesifikasjoner som fremmer gode bruksegenskaper, kvalitet og produktivitet, med mulighet for industriell bruk av standard komponenter og løsninger. Når alle landets kommuner bruker NKF sin «Kravspesifikasjon for kommunale boliger» vil kommunene få bedre og billigere boliger, til beste for lokalsamfunnet og brukerne.

Norsk Kommunalteknisk Forening bruker og deler beste praksis innen bestillerkompetanse.