På forespørsel

Byggherreforskriften (dagskurs)

Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Per Stranger Thorsen_300x200
Per Stranger-Thorsen

I samarbeid med Per Stranger-Thorsen, seniorrådgiver hos Future Technology i Sandefjord, tilbyr NKF nå dagskurs i byggherreforskriften og det ansvaret kommunen har som byggherre. Kurset er lagt opp slik at det vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.
Det blir også Workshop med rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.

Erfaren foreleser:

Stranger-Thorsen var tidligere ansatt i Arbeidstilsynet (24 år), og har erfaring fra tilsyn overfor 27 kommuner, og andre byggherremiljøer.
Han var også prosjektleder for det nasjonale informasjonsprosjektet Arbeidstilsynet hadde i perioden 2009 til 2014.
Stranger-Thorsen har også besøkt flere av nettverkene til NKF bygg og eiendom.

Byggherren
Kommunene har ansvaret - Rett forståelse og etterlevelse er viktig!

Tema på dagskurs i Byggherreforskriften:

Bakgrunnen for Byggherreforskriften
Roller, plikter og ansvar i forhold til Byggherreforskriften
Gjennomgang av Byggherreforskriften


- Når og hvor kommer byggherreforskriften til anvendelse?
- Byggherres plikter, og det ansvar det innebærer
- Byggherres krav til risikovurdering
- Utpeking av koordinator og koordinators plikter (KP og KU sine plikter)
- Hva innebærer det å være koordinator?
- Hvilke krav er det til en god SHA-plan?
Kurset vektlegger byggherres ansvar, og tar for seg både den den praktiske og teoretiske delen av byggherreforskriftens intensjon og innehold.

Workshop 
Det settes av rikelig tid og rom for diskusjoner/drøftinger rundt de sentrale spørsmålene i byggherreforskriften.
Det blir også oppgaveløsning og drøftinger i mindre grupper, med gjennomgang i plenum.


Kursets varighet:
Kursstart: 09.00
Avslutning 15.30

Vi arrangerer kurset på forespørsel - ta kontakt!

Ønsker du at vi arrangerer kurset i din kommune/region, eller nettverk, så hører vi gjerne fra deg.

Kontakt: elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no