Byggsøkgrav

NKF byggesak

Byggsøk borte fra informasjonsarkene

Byggsøk stenger 1. oktober 2020, så det er på tide at vi anbefaler andre verktøy.

ByggSøk er DiBKs løsning for digitale byggesøknader og ble lansert allerede i 2003. ByggSøk baserer seg på gammel teknologi og tilfredsstiller ikke moderne krav til fleksibilitet og brukervennlighet. Direktoratet stenger for nye søknader 1. oktober, men prosjekter som er lagret i ByggSøk være tilgjengelige fram til 31. desember 2021, noe som gir god tid til å flytte prosjekter over til andre søknadsløsninger.

Vi har derfor fjernet alle anbefalinger av Byggsøk fra informasjonsarkene som ligger på NKF byggesak sitt intranett. For å laste ned de redigerte informasjonsarkene kan du logge deg på NKF byggesak sitt intranett.

Foreløpig er bare bokmålsarkene oppdatert, men nynorskarkene oppdateres snarest.

Er din kommune med i byggesaksnettverk og du ønsker tilgang til malene og veiledningene? Send en e-post til nkf@kommunatleknikk.no.

Webinar fra DiBK: Still krav om digitale byggesøknader