Jan-Egil Clausen bærer hederstegnet (pin på jakkeslaget) han fikk under landsmøtet i Brumunddal i mai. Foto: Sindre Haarr

Jan-Egil Clausen bærer hederstegnet (pin på jakkeslaget) han fikk under landsmøtet i Brumunddal i mai. Foto: Sindre Haarr

Tidsskriftet Kommunalteknikk

Clausen gir seg etter 23 år i NKF

Tidligere leder av både hovedstyret og NKF bygg og eiendom, Jan-Egil Clausen, ble takket av under landsmøtet i Brumunddal med NKFs hederstegn.

Jan-Egil Clausen ble første gang valgt inn i styret for NKF bygg og eiendom, den gang FOBE, i 1999. Siden den gang har nå 68 år gamle Clausen vært styremedlem og styreleder i NKF bygg og eiendom. De siste fire årene har han sittet som leder i foreningens hovedstyre.
 
Under landsmøtet, der Clausen selv var forhindret fra å delta, fikk han, velfortjent, NKFs hederstegn i gull.
– Gjennom hele NKF-karrieren min har jeg prøvd å ta skritt fremover, og ikke stivne til i gamle mønster, sier Clausen til Kommunalteknikk. – Det er både enkelt og behagelig bare å snu bunken fra i fjor, men det driver ikke en organisasjon fremover.
 
Den tidligere direktøren i Omsorgsbygg Oslo KF har gjennom årene som styreleder for fag- og hovedstyre i foreningen hatt mange saker å bryne seg på. Når han nå trer til side, ser han tilbake på 23 år som tillitsvalgt.
 
– En av de tingene som er lett å se tilbake på som et høydepunkt er utviklingen av IK-bygg. Dette er et verktøy som ble tatt fra å være et enkelt excel-ark til å bli et omfattende system for internkontroll som brukes aktivt i nesten halvparten av landets kommuner, forteller han.
 
Clausen peker på at foreningen nå tar en fornuftig retning ved å opprette NKF digital, et eget tverrfaglig styre som skal ivareta de digitale verktøyene i NKF. I utviklingen av prosjekter og verktøy forteller han at det er viktig å satse.
 
– Jeg har både i bygg og eiendom og i hovedstyret vært opptatt av at vi hele tiden skal øke aktivitetsnivået og bli mer synlige. En sunn og god økonomi er også en forutsetning for å skaffe foreningen handlingsrom for videre utvikling. Jeg er derfor glad for at foreningen nå har et solid økonomiske fundament.
 
På spørsmål om hva som har vært høydepunktet i årene som tillitsvalgt i NKF forteller Clausen etter å ha tenkt seg om: – Det må vel være strategien som ble vedtatt nå i mai. Ny og ambisiøs strategi kom-binert med en ny og ambisiøs direktør og en større og mer profesjonell administrasjon.

Les hele Kommnunalteknikk