Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

DIKT-konferansen / 7.-8. desember

Datasjøer: Hva er det, og hvordan får de det til i Danmark?

Kom på DIKT-konferansen for å høre hvordan FLIS-prosjektet i Danmark er blitt en felles datasjø for alle kommuner.

Norsk kommuner liker å se til Danmark for inspirasjon og løsninger på våre utfordringer. Vi har hentet en god venn fra Danmark, Poul Ditlef Christensen fra KOMBIT, til å komme å fortelle oss hvordan de har jobbet. KOMBIT er et ikke finansielt aksjeselskap eiet av Kommunenes Landsforbund og har solid finansiering fra salget av KommuneData i 2003.  

KOMBIT har utviklet en felles datasjø for alle kommuner hvor data hentes fra applikasjonene som benyttes ute i kommunene og henger sammen med økonomi-systemene. Dermed sikrer en enhetlig rapportering til staten (en annen modell for hvordan vi gjør KOSTRA-rapporteringen i Norge) og eier selv sine egne data som en kan begynne å bruke for datadrevet utvikling av kommunene i Danmark. Løsningen benyttes av den enkelte kommune eller felles for hele sektoren.  

Prosjektet heter FLIS og det er dette målbilde vi har for nye IK-Bygg og DIKT-plattformen som vi nå sammen utvikler i NKF. Vi har også startet en dialog om et tettere samarbeid med KOMBIT og NKF.  

Hvordan vi skal digitalisere de kommunaltekniske tjenestene?

NKF videreutvikler IK-bygg konferansen til Digitalisering av kommunalteknikk for å lage en god møteplass for alle alle som jobber med digitale løsninger innen eiendom, veg og park.

Konferansen gir deg praktiske eksempler på gode løsninger og inspirasjon til videre arbeid. I tillegg møter du spennende leverandører.

Administrerende direktør, Kirsti Kierulf, har også skrevet et kort dikt til DIKT. Vi vil gjerne se deg på konferansen!

Det er deilig å være norsk i Danmark 
Den har du jo hørt før 
Men dansker like å kommer til Norge 
Og fortelle oss hva de gjør 
Kom og lær hvordan danskene løser  
Datasjøer og annet digitalt tjafs 
Bli med i IK Bygg felleskapet 
Og ta et digitalt jafs 

Hele programmet og påmelding finner du her.

DIKT header.png