Skjermbilde 2021-02-12 kl

NKF veg og trafikk

Det utarbeides ny forskrift under veglovens §10

Statens Vegvesen jobber nå med utarbeidelse av en ny forskrift, og alle kommuner inviteres til å delta i prosessen

Utarbeidelse av ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon

Arbeidet med ny forskrift for vegdata og trafikkinformasjon er nå godt i gang. Prosjektets oppdrag er å foreslå ny forskrift under § 10 i Vegloven om ansvar, oppgaver og samarbeid for vegdata, trafikkberedskap og trafikkinformasjon og eventuelt revidere dagens vegdataforskrift. Dette skal sikre god rapportering av vegdata også etter regionreformen og nedleggelsen av sams vegadministrasjon. 

Før jul har prosjektets arbeidsgrupper jobbet fram anbefalinger til hvilke krav som skal forskriftsfestes. Prosjektet vil bruke tiden fremover til å gå nøye gjennom anbefalingene, som vil være førende for det videre arbeidet. 

God dialog med kommunene og fylkeskommunene er svært viktig. 

Statens Vegvesen har derfor invitert alle vegeiere/-forvaltere til to åpne teams-møter i februar. Første runde er allerede gjennomført, men du har muligheten til å få med deg runde 2. Hensikten med møtene er å gi innblikk i arbeidet som har skjedd så langt og gi anledning til å komme med innspill og spørsmål.

Dialogmøte 2

I det andre dialogmøtet vil Statens Vegvesen gå nærmere inn på hvilke krav som er foreslått forskriftsfestet. Et viktig punkt på agendaen er de viktigste prinsipielle følgende dette vil ha for vegeiere/forvaltere. I arbeidet framover skal det også utarbeides et nasjonalt kravdokument med nærmere retningslinjer, og det vil også fokuseres på å si mer om hvordan dette arbeidet ser ut og åpne opp for innspill og tilbakemeldinger. 

Invitasjon samt informasjon om prosjektet skal være sendt ut til alle kommuner og fylkeskommuner, samt Nye Veier. Møtene vil være åpne, og man trenger ingen påmelding, så dersom du er interessert i å bli med er det fullt mulig å logge seg på via Teams. 

For å sikre størst mulig deltagelse vil begge dialogmøtene avholdes to ganger, så du kan velge hvilket tidspunkt det passer best å logge seg på:

Bli med på dialogmøte

Dialogmøte 2

Alternativ 1: Onsdag 17. februar kl. 10.00-13.00 (Teams-link til møtet her)

 

Alternativ 2: Onsdag 24. februar kl. 10.00-13.00 (Teams-link til møtet her)

 

NKF veg og trafikk var tilstede på dialogmøte 1 og vil også delta på dialogmøte 2 samt engasjere seg videre i prosessen. Vi oppfordrer alle kommuner til bli med.