Illustrasjon: Alo

Illustrasjon: Alo

Innovasjon og digitalisering

Digihjelpen 2019: Fem millioner kroner til kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler fem millioner kroner i engangsstøtte til 36 kommuner som ønsker å etablere et veiledningstilbud innen digital kompetanse.

– God digital kompetanse er en forutsetning for at både offentlig sektor, næringsliv og den enkelte skal kunne ta ut det fulle potensialet som ligger i ny teknologi. I vår digitaliserte hverdag er det viktig å kunne bruke digitale verktøy for å ta del i arbeids- og samfunnsliv. Derfor er det veldig positivt at mange kommuner ønsker å hjelpe innbyggere som trenger å forbedre sine digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Les mer.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet