DiBK

Digital kunnskapskatalog: Historien om tilstanden i norske bygg

I dag registrerer ulike aktører informasjonen om prosjekteringen av et bygg, tilstanden på et bygg, drift av bygget, byggkvalitet og byggfeil på forskjellig måter gjennom hele byggets levetid. Selv om informasjonen blir tatt vare på av aktørene, blir den sjelden delt med andre. Det er på tide å samle denne informasjonen så den blir søkbar og lett tilgjengelig.