Eier- og forvalterforum

Digitale hoder samlet i Oslo

Onsdag og torsdag denne uken er byggebransjen samlet i Oslo for å diskutere hvordan vi skal bygge gode og bærekraftige samfunn.

Thor Olaf Askjer[1]
Thor Olaf Askjer, adm. dir., Norsk Eiendom. Foto: Torbjørn Vinje.

Konferansen arrangeres av Eier- og forvalterforum som representerer 90% av landets byggeiere og -forvaltere. Konferansen ble åpnet av administrerende direktør i Norsk Eiendom, Thor Olaf Askjer.
- Hvis vi er teknologioptimister, så kan vi nå de store målene sammen, sa Askjer og viste til FNs bærekraftmål som de siste årene har fått mer og mer oppmerksomhet.

Konferansen har i år fått med seg Bygg21 om samarbeidspartner og direktør for programmet Sverre Tiltnes ga tilhørerne 3 tips for digitalisering.

 1. Søk digitalt. Målet er at 90% av byggesøknader skal leveres digitalt innen 2020, men pr. i dag er det bare 0,001% som leveres digitalt.
 2. Jobb med BIM. Bruk BIM som et vektøy for å jobbe digitalt sammen.
 3. Still krav til digitalt innkjøp.

På programmet for konferansen står blant annet Håvard Heistad fra Levanger kommune. Heistad er styremedlem i NKF bygg og eiendom og har vært prosjektleder for Levanger ungdomsskole som stod ferdig i 2016.

Gjennom gode prosesser med brukere, planleggere, prosjektledere, arkitekt og entreprenør gikk bygget ned fra 8.500m2 til 6.500m2. Med en kvadratmeterpris på 18.000 kroner gir dette en besparelse på 36 millioner kroner. Heistad viser til de viktigste forutsetningene for å lykkes:

 • God kjennskap til byggeprosessen
 • God teknisk byggkompetanse
 • Forståelse av prosessarbeid
 • Prosjektledelsen vet hvilken myndighet de har
 • Beslutningskompetanse
 • Løsningsorientert prosjektgruppe
 • Tydelige og raske tilbakemeldinger til entreprenøren
 • Dette skaper fremdrift, tillit og god kjemi

Heistad trekker frem at det sjeldent blir gode prosjekter dersom man ikke har disse kriteriene på plass.

Levanger uskole.png
Illustrasjon: Levanger kommune