Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Rune Aale-Hansen. Foto: Alex Asensi.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Direktørens hjørne: Imponerende dugnad i små og store kommuner

Det er unntakstilstand i hele verden. Mens jeg sitter og skriver kommer en søppelbil kjørende. Søpla må jo hentes. Så takk til de som gjør den jobben. Over hele landet bidrar byggesaksbehandlere, planleggere, renholdsmedarbeidere, brannvesen, veisjefer og en lang rekke andre kommunalteknisk ansatte til at hjulene i samfunnsmaskineriet holdes i gang. Ja, kommunene har, og tar, et stort ansvar for å sikre grunnleggende funksjoner i samfunnet. 

Nå trenger vi virkelig folk i førstelinja som bidrar til renhold på sykehjem og de barnehager som er åpne. Vi trenger byggesaksbehandlere som effektivt kan omregulere formålsbygg i tråd med akutte helsebehov som måtte oppstå. Vi trenger brannvesen som fortsatt er beredt til å rykke ut når det brenner, og vi trenger at veier blir måkt og vedlikeholdt så varer og medisiner kommer fram.  

Den siste tiden, som allerede virker som en evighet, har læringskurven for bruk av alternative måter å jobbe på vært skyhøy. I alle kommuner gjennomføres møter på epost, telefon, skype eller teams. Alle som kan ha hjemmekontor skal ha det, men ikke alle har god nettforbindelse. Derfor tar noen seg en tur i bilen og parkerer utenfor et kommunalt bygg for å få «direct access» til å fungere.  

Mange rammes nå av permitteringer og oppsigelser. En viktig del av dugnaden er derfor også å bidra til å opprettholde og å stimulere arbeidsplasser; både nå og på lengre sikt. Også her spiller kommunene en viktig rolle som byggeier, byggherre og reguleringsmyndighet. Dette vet eiendomssjefene, prosjektlederne, plansjefene og byggesakssjefene – og alle deres medarbeidere som nå jobber målrettet både for å opprettholde og for å planlegge gjennomføring av vedlikeholds- eller nye byggeprosjekter.  

I en tid med sykdom, karantene og usikkerhet, er det ikke overraskende at noen rutineoppgaver midlertidig går litt saktere. I denne situasjonen er det viktig å vise tillit og tålmodighet, og kanskje dele ut litt ekstra oppmuntring og energi til alle som står på. Da er det bra med arbeidsgivere som legger til rette for fleksible løsninger, og arbeidstakere som stiller opp uten å kreve kompensasjon for ubekvem arbeidstid.   

Det er virkelig en dugnad vi snakker om, fordi de som jobber i kommunen brenner for å gjøre en god jobb for samfunnet. 

Rune Aale-Hansen
Administrerende direktør
Norsk Kommunalteknisk Forening