Jean Maria Diente Lundestad i Trondheim eiendom kommer til Jobb smartere i oktober for å snakke om Smart fagdag. Foto: Trondheim eiendom

Jean Maria Diente Lundestad i Trondheim eiendom kommer til Jobb smartere i oktober for å snakke om Smart fagdag. Foto: Trondheim eiendom

NKF bygg og eiendom

Drivkraften bak et Smartbygg-prosjekt: Smart teknologi som snakker sammen for å gjøre hverdagen enklere

Med en bakgrunn som utdannet kokk og servitør, og senere en grad i økonomi og administrasjon fra BI, startet Jean Maria Diente Lundestad sin karriere som områdeleder i driftsavdelingen til Trondheim Eiendom i januar 2022. Her leder hun 30 driftere i område øst som inkluderer 94 formålsbygg.

Trondheim eiendom har blant annet brukt drone til kartlegging. Illustrasjon: Trondheim eiendom
Trondheim eiendom har blant annet brukt drone til kartlegging. Illustrasjon: Trondheim eiendom

Anders Marius Bøe
Seniorrådgiver NKF bygg og eiendom
anders.marius.boe@kommunalteknikk.no


Trondheim Eiendom administrerer eiendommer og infrastruktur for Trondheim kommune. Driftsavdelingen er en av de viktigste avdelingene i selskapet, med rundt 180 dyktige driftere og fagarbeidere. Lundestads rolle som områdeleder innebærer å samhandle og samarbeide med driften av flere avdelinger, inkludert utbygging, vedlikehold, drift og økonomi. Hun har også blitt tildelt rollen som prosjektleder for Smartbygg-initiativet, et prosjekt som setter søkelys på å utnytte potensialet i den eksisterende bygningsmassen ved å implementere ny teknologi og innovative løsninger.

Pilotarenaen Blussuvoll: Testing av teknologier for bærekraftige bygg

Smartbygg-prosjektet skal gjøre byggene mer bærekraftige og effektive. Trondheim kommune og Lundestad har valgt Blussuvoll ungdomsskole som pilotarena for prosjektet.

– Her testes ulike ideer og teknologier som skal danne grunnlaget for implementering i andre bygg, forteller hun.

For å støtte prosjektet har Lundestad fått økonomisk støtte fra politikere. I 2022 ble det bevilget 2 millioner kroner, og i 2023 har hun mottatt 5 millioner kroner. Målet er å fullføre prosjektet innen 2025.

– Det er satt klare retningslinjer og fokus på bærekraft som strategi for Smartbygg-prosjektet, med vekt på klima, miljø, sosial påvirkning, bærekraft, innovasjon og økonomi.

Ledelse av driftere og samarbeid på tvers av avdelinger

Et viktig element i prosjektet er samarbeidet med andre kommuner og NTNU i Trondheim. Målet er å dra nytte av deres ekspertise og erfaring innen smartbygg-initiativer på tvers av organisasjoner og kommuner.

Lundestad og teamet har allerede implementert flere innovative teknologier og løsninger. De har testet automatisering av sprinkleranlegg som skal kobles til SD-anlegg, og ved avvik generer arbeidsordre til driftere. Det er kjøpt vaskeroboter som tar unna arbeidsmengde for renholdere. Droner brukes til takinspeksjon og andre oppgaver som tette takrenner og måsetelling. Fukt- og vannsensorer er også tatt i bruk for å forebygge vannlekkasjer på et tidlig stadig, og hærverksikre sensorer er installert på Blussuvoll ungdomsskole.

–Vi har også initiert rensing av lukkede vannbårne anlegg for å optimalisere energieffektiviteten og forhindre korrosjon i radiatorer, forteller Lundestad.

I planene for 2023 inkluderer Lundestad prosjekter knyttet til lysanlegg for å redusere energiforbruket, og et solcelleanlegg på tak som enkelt kan flyttes hvis det skal gjøres større takarbeid på skolen.

– Vi vurderer også muligheten for å bruke roboter til feiing og vedlikehold av utendørsområder.

Et annet interessant aspekt av Smartbygg-prosjektet er implementeringen av et toppsystem på Blussuvoll-skolen. Dette systemet, kalt Building X av Gesimo Siemens, har åpne API-er som kan kobles til ulike sensorer.

– Det gir mulighet for styring av alle tekniske anlegg, som ventilasjon, lys og varme basert på behov. Kamerateknologi blir også vurdert for å forbedre bygningssikkerheten og redusere hærverk.

Brukerinvolvering og rekrutteringsstrategier: Vektlegging av deltakelse og utdanning

Lundestad understreker viktigheten av brukerinvolvering og innspill. Hun har arrangert en informasjonsdag på Blussuvoll-skolen for å markedsføre prosjektet og lytte til brukernes ideer og få tilbakemeldinger. – Det er avgjørende at både brukerne og drifterne opplever endringene positivt og deltar i prosessen.

For å sikre god og framtidig rekruttering og utvikling av ansatte, har Lundestad og Trondheim kommune etablert et internt utdanningsprogram. Driftere får muligheten til å videreutvikle seg og oppnå fagbrev i arbeidstiden. Hun besøker også ungdomsskoler for å informere om yrkesmulighetene innen byggdrift og renhold.

Prosjektet Smartbygg er et spennende og ambisiøst initiativ. – Jeg tror suksessen avhenger av å finne nøkkelpersoner som ønsker å jobbe med utvikling og innovasjon. Med en dedikert prosjektgruppe og støtte fra interne ressurser, er jeg trygg på at vi lykkes, avslutter hun.

Jean Maria Diente Lundestad i Trondheim eiendom kommer til Jobb smartere i oktober for å snakke om Smart fagdag. Program og påmelding finner du her.

header jobb smartere 2023, bergen.png