Seminar/webinar 8. juni

Er vi godt nok forberedt?

Adm. dir. i NKF Kirsti Kierulf blir med på samlingen til BIM Verdi 8. juni. Seminaret vil ta for seg om vi er godt nok forberedt til å gå fremtiden imøte  og om vi jobber med en praktisk nok tilnærming og har egenskaps- og miljødata i fokus.

Direktøren skal holde innlegget Har keiseren klær, eller er han naken som vi ta for seg om eiendomsavdelingene i norske kommuner er godt nok skodd for å kunne møte kravene og utnytte mulighetene som diigitalisering, sømløs dataflyt og automasjon represennterer.

I tillegg vil Veidekke snakke om at de ber om utslippsdata på prosjektnivå fra sine 160 leverandører og Mestergruppen om hvordan de skal halvere Co2-utslipp, tid og kostnad for småhusbygging. I tillegg blir det gruppesamtaler om satsinger, behov og  muliggjøring.

Medlemmer i NKF får redusert pris og seminaret finner sted på Oslo kongressenter 8. juni fra 12 til 16.

Les mer og meld deg på her.