veglys

NKF veg og trafikk

Etablerer temanettverk - først ut veglys

Vi ønsker å gå dypere inn på fagspesifikke tema og lanserer derfor nå en rekke temanettverk innenfor kommunal vegforvaltning

Det er med stor glede vi nå kan informere om at også NKF veg og trafikk etablerer temanettverk for dere som er med i våre regionale nettverk. Her ønsker vi å gå dypere inn i tematikken, enn det det blir anledning til på de tradisjonelle nettverksmøtene og først ut i rekken av nye temanettverk er veglys

Første møte 25.11.2020

Første møte i temanettverket er berammet til 25. november, og møtene legges opp med to faglige temaer per møte, og det vil være nettverket som bestemmer form og innhold. Møtet kjøres i høst digitalt via Microsoft Teams, og vi vil vurdere om det skal fortsette digitalt eller kjøres fysisk i fremtiden. 

På første møte har vi satt opp to temaer som vi håper og tror er av interesse: 

Krav om energimåling

Veglys langs fylkesveg
Dette vet vi er en stor utfordring rundt omkring i kommune-norge. Det gjøres på forskjellige måter fra fylke til fylke og krever store ressurser fra kommunene. Bli med å sett denne saken på den nasjonale agendaen. 

Bli med i det vegfaglige felleskapet

Våre regionale nettverk er viktige møteplasser, og fungerer slik at man har to møter per år hvor ulik tematikk tas opp. Det vi ser er at på enkelte områder er det nødvendig med mer tid, og vi ser at det er ønskelig å gå dypere inn i tematikken enn hva det blir tid til på disse møtene. Derfor lanserer vi nå temanettverk på en rekke områder, og først ut er veglys. Dette blir et medlemstilbud for kommunene, og en liten bonus for dem som velger å delta i våre regionale nettverk. Deltakelsen i disse temanettverkene koster ikke noe ekstra, annet enn selve møteavgiften som blir på 2.500 kroner per møte og man kan, som i regionale nettverk, delta med så mange ansatte man vil. 

Påmelding og mer informasjon finner du her (NB: Begrenset antall plasser)

Hvem kan være med?

Deltakelse i disse nettverksgruppene er forbeholdt medlemmer i våre regionale nettverksgrupper. Du kan sjekke her om din kommune er med i en av våre regionale nettverksgrupper. Dersom vi ikke har nettverksgruppe i din region, ta kontakt med rådgiver Andreas Birkeland.