Miljødirektoratet

Få kommuner hadde vesentlig nedgang i utslippene i 2021

Nye tall for klimagassutslipp ble denne uken tilgjengelig hos Miljødirektoratet. 

– Arbeidet i kommunene med å redusere utslipp av klimagass er viktig for at vi skal nå klimamålene våre og er avgjørande for å få til en bærekraftig, langsiktig omstilling. Vi ser at omstillingen må gå raskare, og kommunene har et ansvar for dette samman med alle andre samfunnsaktørae. Jeg håper at vi får se enda flere gode løsningar fra lokalt plan de kommende årene, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Utslipp av klimagasser i kommuner for 2021

Miljødirektoratet har publisert nye utslippstall for kommuner og fylker. Klimagassregnskapet viser hvordan utslippene har utviklet seg fra 2009 til 2021 innanfor kommunegrensene, fordelt på ni ulike sektorer.