Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Fagdag 1. juni / Solenergiklyngen

Fagdag for å lære mer om bakkemontert solkraftverk

Vi må løse klimautfordringen med minst mulig inngrep i naturen, men vi kan heller ikke løse klimakrisen uten naturinngrep. Solenergi kan være mer skånsom enn andre utbygginger når det gjelder natur og artsmangfold. 

I tillegg til rask vekst i solkraftverk på tak har vi behov for større kraftutbygginger for at Norge skal nå sine klimamål, ha nok kraft til grønn industriell omstilling, og motvirke høye strømpriser.

Denne typen kraftverk kan bygges ut relativt raskt i et omfang som monner. Slike kraftverk ruver ikke i terrenget og gir minimalt med støy. De bidrar til kutt i klimautslipp. De kan også spille på lag med miljøpositive tiltak som nydyrking og restaurering. Solbransjen er opptatt å bygge ut solkraftverk på bakken så skånsomt som mulig og vil i dette seminaret invitere ulike miljøer for at de kan bidra med sine innspill. NKF stiller på arrangementet for å snakke om kommunens rolle som tilrettelegger for utbygging av bakkemontert solkraft.

Målgruppe: Grunneiere, kommuner, kraftbransjen, solbransjen, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner og interessenter.

Tid/sted: Fredag 1. juni, Askekroken 11, 0277 Oslo

Se program her / Meld deg på her

Arrangementet er gratis