Styrerom

NKF bygg og eiendom

Nytt styre etter årsmøtet 5. juni i Ålesund

Bygg og eiendom har fått nytt styre. Se hvem som skal sette retningen for NKF bygg og eiendom de to neste årene.

21. juni 2018
Byggeplass

Om fagforum og visjon

Dette er NKF bygg og eiendom

- Norges største og ledende nettverk innen offentlig bygg og eiendomsforvaltning
- Representerer 90% av kommunal bygningsmasse, og utgjør et betydelig kompetansemiljø innen byggforvaltning og drift

Styrerom

NKF bygg og eiendom

Årsmøteprotokoller og -beretninger

Årsberetninger og -protokoller for NKF bygg og eiendom