IMG_5317

NKF veg og trafikk

Lyst til å engasjere deg i styret?

NKF veg og trafikk skal om kort tid gjennomføre sitt årsmøte. Bli med og forme fremtiden for NKF veg og trafikk. 

22. mai 2018
Veg og trafikk

Om NKF veg og trafikk

NKF veg og trafikk er foreningens fagforum for de som arbeider med kommunale veger og tilhørende infrastruktur, og er Norges ledende organisasjon for offentlige og private virksomheter og enkeltpersoner. Forumet er talerør i vegsaker overfor myndigheter, fagmiljøer og andre samarbeidspartnere.

NOU_overvann

NKF veg og trafikk

Høringsuttalelse: NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs

Kom med innspill nå

18. april 2016
Veg og trafikk grønn mann

Valgt på årsmøtet 21. mai på Voss

Nytt styre i NKF veg og trafikk

Øyvind Hardeland ble valgt som ny leder i NKF veg og trafikk i perioden 2014-2016.

17. juni 2014

NKF veg og trafikk

Årsberetninger

NKF veg og trafikk

Protokoller fra årsmøter