Alta kommune med Rigmor Endresen

NKF bygg og eiendom

Finnmark går foran i kommunal eiendomsforvaltning

I 2006 arrangerte NKF bygg og eiendom for første gang en nasjonal byggkonferanse i Alta. NKF sin nordligste konferanse resulterte blant annet i etableringen av Finnmarksnettverket for kommunale eiendomsforvaltere. 

Finnmarksnettverket Bygg og eiendom
Finnmarksnettverket markert med rødt

To ganger i året møtes flinke kollegaer fra landets nordligste fylke for å diskutere fag og løse felles utfordringer. Nettverket har vokst fra 5 kommuner til 13 kommuner. I dag deltar både eiendomsforvaltere, renholdsledere, prosjektledere og boligforvaltere. 

2017 blir en milepæl
- Syv av nettverkskommunene har gått nå sammen om en felles anskaffelse av energirådgiver. NKFs nettverk bidrar til kompetanseheving og samarbeid. Det gir resultater. Finnmarkskommunene går foran på flere områder. Det er derfor naturlig at NKF også legger årets nasjonale konferanse til Finnmark, sier Dr.Ing. Fredrik Horjen som er nettverkssekretær for Finnmarksnettverket.

Alta kommune med Rigmor Endresen
Alta kommune og Rigmor Endresen (foran) står klar til å ta i mot hele ladet i oktober

Ledelse, drift, renhold, byggeprosjekt, og nordlys på hjemmebane
Rigmor Endresen i Alta kommune er leder for Finnmarksnettverket og har lenge ønsket seg en driftskonferanse i et av de nordligste fylkene.

- Norge er langstrakt og det kan være ressurskrevende for landets nordligste kommuner å delta på kurs og konferanser sør for polarsirkelen. Vi er veldig fornøyde med å ha fått en konferanse på hjemmebane. Alta kommune står klar til å ta i mot hele landet, og vi håper også at kommunene i Sør-Norge benytter anledningen til å oppleve Finnmark.

Det blir aktuelle tema innen drift, renhold og prosjektledelse. - Kanskje vi også får et glimt av nordlyset, sier Endresen til kommunalteknikk.no.

Ordfører, Bygg21 og spennende befaring
Blant mange spennende foredragsholdere kommer Alta-ordfører Monica Nilsen og Bygg21-direktør Sverre TIltnes til konferansen.
Det blir spennende paralleller om byggeprosjekt, renhold og drift med befaring av Nordlyskatedralen, befaring av Finnmarskhallen, nettversarrangement og mye mer!

Verdibasert byggforvaltning, 18 - 19 oktober, i Alta - Sikre deg plass i dag:

Verdibasert byggforvaltning.png