Erfaringskonferansen digitalisering. Fra Ringebu kommunes presentasjon.

Erfaringskonferansen digitalisering. Fra Ringebu kommunes presentasjon.

Innovasjon og digitalisering

Fire læringspunkter fra et digitaliseringsprosjekt

Det er befriende med digitaliseringsprosjekter som tenker nytt og annerledes, og som går i dybden på utfordringene.

Kommentarartikkel for digi.no: Arild Haraldsen

For to år siden inngikk KMD, KS og arbeidstakerorganisasjonene et utviklingsprosjekt kalt »Samarbeid om digital kompetanse». Formålet var å få bedre innsikt og forståelse for hvordan samarbeidsprosesser i kommunene kan gi nye og fremtidsrettede tjenester. Prosjektet ble avsluttet i forrige uke med et Erfaringsseminar.

Haraldsen mener det er 4 viktige læringspunkter fra dette prosjektet.

Les mer.

Kilde: digi.no