Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling.

Foreslå kandidater til NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling!

NKFs pris for Norges smarteste plan- og byggesaksavdeling er en ny hederspris og skal gå til en kommune som kan vise til gode rutiner og samhandling i plan- og byggesaksprosessen. Prisen deles ut for første gang under Fagkonferansen, som går av stabelen september 2022.

NKFs nye pris skal løfte frem kommuner som har innarbeidet gode rutiner og samhandling i plan- og byggesaksprosessen. I forberedelsen og gjennomføring av en planprosess er det mange hensyn kommunen skal ta, dette være seg hensyn til forslagstiller, innbyggere, overordnede myndigheter og signaler fra egne politikere. NKF ønsker med dette å sette søkelys på kommuner som fortjener en ekstra oppmerksomhet fordi de turnerer alle disse hensynene på en eksemplarisk måte - fra overordnede planer og ned til byggesak.

For prisen i 2022 ønsker vi å legge vekt på samhandlingsverktøy og rutiner. Vi er derfor på jakt etter kommuner som kan vise til god tverrfaglig samhandling, og har utviklet arbeidsmetoder, arbeidsverktøy eller rutiner, som både bidrar til effektive plan- og byggesaksprosesser.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er mandag 14. mars 2022. Alle kan foreslå kandidater til prisen. Forslag sendes til nkf@kommunalteknikk.no

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury oppnevnt av NKF. Juryens sammenstilling foreligger innen kort tid.