Du er her: Publikasjoner

Norsk Kommunalteknisk Forening

Forvaltning, drift og vedlikehold for dekker av belegningsstein og heller av betong

Temaheftet omfatter forvaltning, drift og vedlikehold for dekker av belegningsstein og heller av betong (FVS, mai 2007).

I 2005 kom temaheftet "Belegningsstein og heller av betong - en veiledning". Heftet har hovedvekt på prosjektering og utførelse. Det inneholder også et kapittel om drift og vedlikehold, men det nye heftet går i dybden på dette området, og legger vekt på at tiltakene med fordel kan sammenfattes i en plan for forvaltning, drift og vedlikehold, FDV. Målet med temaheftet er å tilby et praktisk hjelpemiddel for å sikre at aktuelle utemiljøer bevarer et vakkert visuelt inntrykk og gode funksjonsegenskaper i hele levetiden. Sannsynligvis vil også de totale vedlikeholdskostnadene bli lavere hvis FDV tas alvorlig.

Last ned PDF her