Nettverksgruppen med seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby i forgrunnen.

Nettverksgruppen med seniorrådgiver i NKF, Iren M. Lundby i forgrunnen.

NKF bygg og eiendom

Fremtidens byggeprosjekt-møte i Ålesund

5. og 6. september ble det gjennomført et fysisk nettverksmøte i det nystartede nettverket Fremtidens byggeprosjekter. Her fikk deltakere fra hele landet blant annet testet VR-befaring.

Vertskap var Ålesund kommune, ved Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE). Morten Sloth-Fjordside hadde satt sammen et spennende program, og deltagerne gjennomførte befaringer på utvalgte byggeprosjekter. På nettverksmøte stilte representanter fra Alta, Levanger, Stad og Ålesund kommuner.

Deltagerne fikk blant annet besøke Ålesund kunnskapspark hvor vi fikk presentert Smart city lab - digital tvilling, testet både VR-lab og VR-befaring på Emblem skole.  

Det ble deretter gjennomført fysiske befaringer på kommunens nyeste prosjekter, slik som Emblem skole, Småhus (robustboliger), og Kolvikbakken ungdomsskole. Ålesund viste seg fra sin beste side, med nydelig sensommervær.

Nettverket fikk også en presentasjon om kommunens prosjekt «Fossilfri» byggeplass – Brisingstubben, og det ble tid til historietime med påfølgende byvandring i Ålesund ved ÅKEs Gunnar Leira.

Stor takk til Ålesund kommune, v/ÅKE, og Morten Sloth-Fjordside, i spissen.

Neste møte i nettverket foregår på Teams; datoen er 22.11. kl. 9-11. Alle deltagende medlemskommuner i nettverket er invitert.

Dersom du ønsker mer informasjon om nettverket, så ta gjerne kontakt med seniorrådgiver i NKF Iren M. Lundby på e-post.

Fremtidens byggeprosjekt H2022 alesund 1.JPGFremtidens byggeprosjekt H2022 alesund 2.JPG
Fra caven og VR-befaring. Foto: Iren M. Lundby