Trondheim. Bilde: Prometheus Design

Trondheim. Bilde: Prometheus Design

Jobb Smartere 2022 / 27.-28. oktober

Fremtidens byggeprosjekt

Under jobb smartere 27.-28. oktober stiller Trodheim eiendom mannsterke for å fortelle om hvordan de jobber med fremtidens byggeprosjekter.

– På konferanseagendaen denne høsten står blant annet parallellen fremtidens byggeprosjekter som skal gi både inspirasjon og kunnskap om hvordan man skal rigge seg for fremtiden, forteller administrerende direktør i Norsk Kommunalteknisk Forening, Kirsti Kierulf.

Under konferansens første dag kommer Trondheim kommune mannsterke for å fortelle om hvordan de løser sine byggeprosjekter for å imøtekomme klimakrav gjennom blant annet reduserte utslipp og gjenbruk.

Mie Abelgaard, rådgiver, miljøenheten, Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune
Mie Abelgaard, rådgiver, miljøenheten, Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune

Utslippsfrie byggeplasser i Trondheim kommune

En stor anldel av klimagassutslippene til Trondheim kommune kommer fra anleggsmaskiner, materialbruk, naturinngrep og transport til og fra byggeplass. Mie Abelgaard er rådgiver i miljøenheten i Trondheim kommune og kommer til Jobb smartere for å fortelle om hvordan kommunen jobber med intern kunnskaps- og eraringsoverføring, innkjøpsmetodikk og de eksterne barrierene.

– Utslippene skal være redusert med 80% i 2030 og kommunal bygge- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri i 2023. Grønn omstilling internt i kommunen og eksternt i markedet må gå enda raskere, forteller Abelgaard til NKF.

Petter Nerbye Grønbeck, gjenbrukskoordinator, Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune
Petter Nerbye Grønbeck, gjenbrukskoordinator, Trondheim kommune. Foto: Trondheim kommune

Bærekraftig gjenbruk

– Flere steder i landet ser vi nå at kommunene vil være en pådriver for å kutte klimagassutslipp og legge til rette for sirkulær økonomi, forteller NKF-direktør Kierulf. – Det er i den forbindelse nødvendig at vi i ser til de kommunene som går foran og som setter retning for felleskapet. Det blir derfor veldig spennende at Petter Nerbye Grønbeck kommer til konferansen for å snakke om gjenbrukssatsingen i Trondheim, forklarer Kierulf.

Grønbeck er gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune der de nå har startet et systematisk arbeid for å gjøre materialstrømmen i kommunal virksomhet mer sirkulær. – Dette innbefatter blant annet drift av et eget lager, ombrukskartlegginger og markedsdialog for å utvikle nye verdikjeder, forteller han til kommunalteknikk.no. 

Hans innlegg vil ta for seg hvilke utfordringer møter man på veien som en offentlig aktør og forvalter.

Fra good til great

På konferansen i oktober blit det frempek på både byggeprosjekter, drift og renhold. – I tillegg til den faglige oppdateringen man får på konferansen er den gode samtalen og erfaringsutvekslingen med kolleger fra hele landet veldig nyttig, forklarer NKF-direktør Kierulf. – Skal vi lykkes med å nå klimamålene som er satt må vi alle trekke i samme retning. Vi i NKF tror at dette bidrar til at vi går fra good til great i norske kommuner, avslutter hun.

JS22 header.png