Illustrasjonsbilde: Pexels

Illustrasjonsbilde: Pexels

Fagkonferansen 2022 / 8.-9. september

Gjenbruk av bygg og byggemateriell

Bygg- og anleggssektoren står i dag alene for 16% av Norges totale klimagassutslipp og er i årene fremover tvunget til å redusere sine klimautslipp vesentlig. Gjenbruk av bygg og byggemateriell er et viktig virkemiddel som kan vesentlig redusere bransjens klimaavtrykk. 

Det er store muligheter i økt ombruk av bygg og byggematerialer, men veien fremover er utfordrende. Selektiv demontering og riving av bygningsdeler stiller krav til ny kompetanse hos rivingsaktørene både under utførelsen av rivingen og ved dokumentasjonsarbeidet i etterkant.

Videre vil gjenbruket åpne for nye aktører innfor kjøp og salg av slikt materiell. Dette stiller utfodringer knytte til dokumentasjonskrav for produktene men det gjennomføres nå endringer i lov og forskrift for å imøtekomme dette. Det er fortsatt uklart hva effekten av dette vil gi, men arbeidet og endringen er alikevel helt nødvendig for at bransjen skal bidra inn mot et grønt skifte i næringen.  

Norske kommuner har også et ansvar i denne sammenhengen. Et større fokus på gjenbruk av bygg vil kreve en endring i planarbeidet, der det i dag ofte opereres med “blanke ark” og eksisterende bygningsmasse ilegges liten vekt under planleggingen. Byggesaksavdelingene må også imøtekomme og eventuelle mindre avvik fra TEK der det ved gjenbruk ikke er mulig å imøtekomme dagens krav. Dette vil kreve at saksbehandlere er fortrolig med innholdet i TEK slik at byggeprosjektets ses under ett og at det flere steder vil være en sammenheng mellom gjenbruk og avvikk/dispensajson fra TEK. For eksempel vil et mindre avvik fra kapittel 14 i TEK være en dråpe i havet sammenlignet med å rive og oppføre et nytt bygg.

Det er allerede flere aktører som er i gang med omstillingen. Norsk Gjenvinning og Norsk Stål samarbeider i disse dager med å lage en industriell verdikjede for ombruk av konstruktivt stål, fremfor konvensjonell gjenvinning.

Mats M. Pettersen og Are Strøm fra Norsk Gjennvinning kommer til Fagkonferasnen i Drammen for å fortelle om hvilke muligheter og utfordringer man møter som rivingsaktør, når man skal ta en sentral rolle i morgendagens ombruk av by og bygninger.

Se hele programmet og meld deg på her.

Fagkonferansen 22 header.png