Hele panelet med Norsk Vann, KS, Venste, MDG, Arbeiderpartiet, NKF og Høyre. Foto: Sindre Haarr

Hele panelet med Norsk Vann, KS, Venste, MDG, Arbeiderpartiet, NKF og Høyre. Foto: Sindre Haarr

Norsk Kommunalteknisk Forening

Gode treffpunkt under Arendalsuka

Under Arendalsuka møtes politikere og organisasjoner fra hele landet for å diskutere og utveksle erfaringer. Norsk Kommunalteknisk Forening, ved administrerende direktør Kirsti Kierulf har vært i Arendal for å delta i panelsamtaler om offentlig-privat digitalisering, rekruttering og rent vann. 

– Demokratifestivalen Arendalsuka er en fin anledning til å møte mennesker, knytte kontakter og utveksle erfaringer. Det er også en fin anledning til å, på vegne av kommunalteknikerne, løfte relevante problemstillinger, sier hun til kommuanlteknikk.no. 

Rekruttering i BAE-næringen i lys av digitalisering med Norconsult, NKF, GK, Høyre og leder av RIF. Foto: Sindre Haarr
Rekruttering i BAE-næringen i lys av digitalisering med Norconsult, NKF, GK, Høyre og leder av RIF. Foto: Sindre Haarr

Bedre miljøløsninger krever nye løsninger med ny kompetanse, dette må vi løse på nye måter

Rekruttering gikk igjen både hos ByggArena Arendal og hos Norsk vann. Hos ByggArena ble det snakket om rekrutteringsutfordringene som både konsulentbransjen og kommunene står overfor i årene som kommer og hos norsk vann ble det tydelig at vi står overfor en rekrutteringsutfordring i forbindelse med statsforvalterens krav om oppdatering av renseanlegg i over 150 kommuner på Østlandet frem mot 2026. 

– Rekruttering er alltid et vanskelig spørsmål å ta opp. Det er ingen som er uenige i at vi trenger riktig kompetanse på riktig sted for å løse miljøutfordringene vi står overfor. For NKF sin del er rammevilkårene og det å engasjere studentene ved å vise frem mulighetene hos norske kommuner viktig, forteller Kierulf til Kommunalteknikk.  

– Det er viktig at vi tar innover oss at vi står overfor en eldrebølge kombinert med klimautfordringer. Dette gjør at vi må kombinere rekrutteringen til norske kommuner med å konsekvent tenke bærekraft i alt vi gjør. Valgene ansatte i tekniske tjenester gjør hver dag bidrar til å redde miljøet, og er miljøagenter, forklarer Kierulf. 

Under Norsk Vann og KS sin debatt om utfordringene knyttet til oppgraderingen av vannverkene på Østlandet ønsker kommunene gjennom Norsk Vann en tydelig handlingsplan for hvordan vi skal få dette til før fristen. Den fristen, som Statsforvalteren har satt, er 2026. 

Stortingspolitikerne som deltok i debatten, var skjønt enige om at dette er god bruk av penger og at inverteringene skal tas som selvkost i den enkelte kommune. 

Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, ga klart uttrykk overfor stortingspolitikerne at kommunene er villige og klare til å ta oppgaven med oppgradering, men et investeringsbehov på minimum 330 milliarder kroner kombinert med mer enn 150 kommuner og fire års horisont, gjør at det ser mørkt ut. Både med tanke på gjennomføring og rekruttering i konsulentbransjen og kommunene. 

FAN–programmet, som var med å redde Mjøsa på 90-tallet, viser at det er fullt mulig å løse disse problemstillingene på innovative måter. 

– Programmet fikk ekstraordinær bevilgning som bidro til at miljø-bedrifter som VEAS ble etablert av kommunene for å rense avløp. Vi vet at vi kan når vi får penger som ikke er i konflikt med selvkost-prinsippet. Dette kan vi gjøre igjen, forklarer Kierulf. 

– Handlingsplanen for Oslofjorden er god, men så må det settes noen prioriteringskriterier.  

Kierulf foreslo for statssekretæren at når de skulle møte kommunene om 14 dager satt opp prioriteringskriterier på at hver løsning skulle løse tre problemer, og at kommunene kunne bli enige om hvilke tre problemer det var, og dermed begynne å prioritere. Statssekretæren lovte å ta Kierulfs innspill med seg i møte.  

– Dersom vi skal ha noen sjanse til å nå klimamålene og passe på de eldre er vi nødt til å jobbe smartere. Gjennom å standardisere på tvers av kommunegrenser, se til beste praksis og tenke miljø i alt vi gjør, så gjør vi en forskjell, forteller Kierulf etter debattene. 

Panelet hos Norkart bestod av KS, Kartverket, Geomatikkbedriftene og NKF. Foto: Sindre Haarr
Panelet hos Norkart bestod av KS, Kartverket, Geomatikkbedriftene og NKF. Foto: Sindre Haarr

Innovasjon i offentlig-privat samarbeid

I samtale om innovasjon og digitalisering hos Norkart, fremholdt Kierulf – Ja vi er gode her i landet, men er det interessant at vi er gode? Vi må samle oss om manglene og ta tak i disse. 

Oppsparket til panelsamtalen var om Norge er verdens beste på offentlig-privat samarbeid med utgangspunkt i det geografiske økosystemet. Panelet ble ledet av Norkart og bestod av Geomatikkbedriftene, KS, Kartverket og NKF. 

Gjennom samtalen er det enighet om at vi har mye data som gir god grobunn for digital innovasjon, men vi trenger å systematisere og standardisere for å sikre at utbyttet av disse dataene blir godt. 

– For å skape gode løsninger må vi tilrettelegge for samarbeid med leverandører og myndiggjøre ansatte i kommune, slik at de sitter nærmere avgjørelsen. Vi kan også i større grad legge til rette for at kommuner og private jobber sammen i innovasjonsprogrammer, forklarer Kierulf i etterkant av debatten. 

Arendal kommune stiller opp

På standen til Norsk Vann stiller Arendal kommune opp hvert år under Arendalsuka og deler ut vann til alle som går forbi. 

– Jeg lar meg begeistre av det Norsk Vann og Arendal kommune har fått til. Fra barnehagebarn til eldre står, gjennom hele dagen, i kø for å kunne få tilgang på godt og friskt Arendalsvann, sier Kierulf.  

– Dette er med på å løfte anseelsen av jobben som gjøres med vann i norske kommuner og bidrar til dialog med innbyggerne!