Gol renseanlegg. Foto: Kjell M. Jacobsen

Gol renseanlegg. Foto: Kjell M. Jacobsen

Norsk Kommunalteknisk Forening

Gols nye renseanlegg, landets mest energieffektive?

Vann og avløpsnettverk øvre Buskerud besøkte nylig Gol kommune sitt nye renseanlegg som er bygget i tilknytning til eksisterende anlegg rett syd for Gol sentrum.

Fra VA-nettverkets befaring på det nye renseanlegget. Foto: Hartvig Munthe-Kaas
Fra VA-nettverkets befaring på det nye renseanlegget. Foto: Hartvig Munthe-Kaas

Gol avløpsrenseanlegg spiller en avgjørende rolle i håndteringen av kommunalt avløpsvann fra tettstedet Gol, nærliggende hyttefelt og Norturas slakteri. Anlegget har gjennomgått en omfattende renoveringer for å oppfylle kravene til sekundærrensing og sikre de høyeste miljøstandardene. Ved gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og CO2utslips-besparende materialvalg vil Gol renseanlegg trolig være et av de mest energismarte i landet.

Med en dimensjonert kapasitet på 9 500 personekvivalenter (pe) behandler og renser anlegget avløpsvann effektivt.  Anlegget har nytt utjevningsmagasin og forbehandling, samt biologisk rensetrinn i eksiterende tomme slambasseng.

Oppstarten av det nye anlegget har ikke gått som planlagt, blant annet på grunn av store vannlekkasjer i både ny og gammel del av anlegget, kunne Elin Tangen, enhetsleder VA i Gol kommune fortelle. – Vannet stod på det høyeste mer enn en meter opp på veggen, og ikke minst mye av det elektriske anlegget ble ødelagt. 

Uværet «Hans» og stri vannføring i Hallingdalslågen og tilstøtende elver og bekker medførte at det nye anlegget fortsatt er i en prøvefase og ikke har kunnet gå med full kapasitet.

Ønkser du mer informasjon om NKF VA-nettverk kan du ta kontakt med nettverksrådgiver Hartvig Munthe-Kaas.

En mer inngående artikkel om Gol nye renseanlegg kommer i neste utgave av vårt tidsskrift Kommunalteknikk, som kommer i slutten av november.