Skjermdump fra eLæringskurset

Skjermdump fra eLæringskurset

NKF veg og park / NKF læring

Har du tatt brøytekurset?

Det er allerede mange som har tatt eLæringskurset for brøytere. Kurset kan gjennomføres av den enkelte på egenhånd og inkludert i NKF-medlemskapet.

Det er lagt opp til tester som må gjennomføres etter hver modul, og her må den enkelte ha 80 % riktig svar for å kunne gå videre til neste modul i kurset. Det er anslått at det vil ta om lag 45 minutter å gjennomføre hele kurset. Når alle de tre modulene er gjennomført, og de tre testene er fullført med minst 80% riktige svar, vil det automatisk bli sendt et kursbevis til deltagerens e-postadresse.

Alternativt kan kurset gjennomføres ved felles gjennomgang, hvor det legges opp til refleksjon og diskusjoner i fellesskap. Kurset i sin helhet kan også gjennomgås i felles (personal)møte, og gi et godt grunnlag for å diskutere holdninger, sikkerhet, brøytesjåførens rolle og lignende. Da kan leder lage case-oppgaver om temaene som ansatte kan jobbe med i grupper, eller legge til rette for å utveksle erfaringer i grupper om f.eks. hvordan møte publikum, håndtere klager, gjøre ting gjennom dagen som tar vare på helsa og liknende.

En individuell gjennomgang av kurset kan selvsagt følges opp med et fellesmøte hvor refleksjonsoppgavene i kurset diskuteres i fellesskap.

Tilgang og benyttelse av e-læringskurset

E-læringskurset (piloten) er gratis for medlemmer av NKF å benytte seg av. Det tilbys som en medlemsfordel og kurset inngår i medlemsavgiften til nettverk i NKF. 

Det digitale brøytekurset ligger på NKF Læring og du kan opprette bruker her.