NKF bygg og eiendom

Historiens grønneste "Jobb smartere" er åpnet for påmelding - Sikre deg plass!

Blir 2020 et vendepunkt innen kommunal eiendomsforvaltning? Hva skjedde da hele Norge stengte den 12. mars? Har vi kommet styrket ut av krisesituasjonen? Kommunenes tjenestebehov eksploderer. Hvordan bruke eiendom som innsatsfaktor innenfor stadig trangere rammer?

Blir 2020 et vendepunkt innen kommunal eiendomsforvaltning?

NKF bygg og eiendom er landets ledende nettverk innen offentlig bygg- og eiendomsforvaltning. På Jobb smartere møtes ledere med felles mål og utfordringer innen drift, renhold og byggeprosjekt.

På årets konferanse søker vi å evaluere dette årets utfordringer, og tilrettelegge for erfaringsutveksling. Vi setter fokus på ledelse av fremtidens eiendomsdrift, renhold og byggeprosjekt, og samler fagfolk med tilsvarende ansvar og utfordringer, fra hele landet.

Hvordan skal vi møte endringene som kommer og sikre den gode utviklingen vi ønsker? Hvordan skal vi levere kvalitet og møte FNs bærekraftsmål samtidig? Menneskelige relasjoner kan ikke digitaliseres, eller automatiseres.

Effektive endringsprosesser med mennesket i sentrum

Fortsatt søker vi å favne både prosjekt, drift og forvaltning, og i dette annerledes året har vi vært nødt til å jobbe enda smartere. Vi vil evaluere og dele erfaringer fra samtidens eiendomsforvaltning. Hvordan har vi vært nødt til å tenke annerledes, hvilken ny kunnskap har vi tilegnet oss, og hvordan vil dette prege måten vi arbeider på fremover?

Alle snakker om digitalisering og det grønne skiftet, men hva forventes? Vil digital ledelse og endring gi oss flere bærekraftige bonusbarn? Kommunenes tjenestebehov eksploderer, så hvordan kan vi bruke eiendom som innsatsfaktor innenfor stadig trangere rammer? Hvordan skal vi planlegge fremtidens skole?

Og endelig løftes renhold opp som en samfunnskritisk tjeneste. Det var på høy tid, og vi skal få høre mer om kampen mot viruset!

Eli Grimsby CP_150x198
Direktør Eli Grimsby, Kultur og idrettsbygg Oslo KF (Foto: Lars Myhren Holand)

Fremtidens byggeprosjekt

Edvard Munch etterlot i sitt testamente, datert 18.april 1940, alle sine kunstverk til Oslo kommune. En fantastisk gave, og en arv som forplikter.
Det nye Munchmuseet skal ta vare på kunsten og være et nytt kraftsenter i Oslos kulturliv. Museet er et ikonisk byggverk der det møter fjorden og kneiser nesten 60 meter over bakken.

Et så omfattende prosjekt krever ekstraordinær innsats fra mange fag over flere år, og en rekke små og store beslutninger er fattet. Direktør Eli Grimsby, Kultur og idrettsbygg Oslo KF, gir sine betraktninger fra innsiden av prosjektgjennomføringen sett gjennom byggherrens perspektiv.

Geir Aker CP_150x187
Geir Aker (fenriken fra Kompani Lauritzen)

Våg å være tydelig - Eller slit med alternativet

Geir Aker, også kjent som fenriken i Kompani Lauritzen, gir oss enkle verktøy for å lykkes med endringsledelse. I over 10 år i Forsvaret utdannet han både ledere og soldater. Likhetene er flere enn forskjellene fra militært til sivilt, hevder han, og tydelighet er et favorittema. Vi tar også et blikk inn i fremtiden, med mer om digitalisering og robotisering, før vi avslutningsvis skal drøfte hvordan strategiske planer og mål kan omsettes til konkrete tiltak og resultater.

Historiens første virtuelle Jobb smartere, og tidenes grønneste!

Årets «Jobb smartere» blir historiens første virtuelle, og med det også grønnere enn noen gang tidligere. De siste månedene har fått de fleste av oss til å ta i bruk digitale verktøy i et helt annet omfang enn vi har gjort tidligere. Ikke minst har vi erfart hvor nyttig, praktisk og funksjonelt det er å delta både i møter, kurs og seminarer i form av videomøter.

NKF tar denne erfaringen med oss når vi i år arrangerer Jobb smartere i en kombinasjon av fysisk arrangement og fullverdig digital deltakelse. Dette er også av hensyn til de som fortsatt ønsker å redusere reiseaktiviteten.

Det blir derfor mulig med fullverdig deltakelse på årets konferanse, uten å være fysisk tilstede. Til gjengjeld blir dette en fin anledning til å samle kollegaer foran en storskjerm, eller på annen måte benytte anledningen til en faglig medarbeidersamling – for å sikre spennende, fremtidsrettet og relevant faglig påfyll.

Velkommen til Jobb smartere, om du sitter i salen, eller foran skjermen.

Program / Påmelding: (Klikk på bildet under)

Jobb smartere 2020.PNG.jpg