Skjermbilde 2019-11-18 kl

NKF veg og trafikk

Vi minner om frist for innspill til høring - Veileder til ledningsforskriften

Samferdselsdepartementet har utarbeidet en ny veileder til ledningsforskriften. Veilederen gjelder nå all offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

18. desember 2019
KMDP

NKF veg og trafikk

Høring: Forslag til forskrift om innmåling,dokumentasjon og utlevering av geografisk info

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

02. oktober 2019