Høydebasseng - Leverandørguide

 

Høydebasseng

VA-Tek A/S

Engelsvollveien 264, 4353 Klepp Stasjon
Tlf. 51 78 66 40 – Fax 51 78 66 41
www.va-tek.no

• Tanker og ventilhus i prefabrikkert betong for høydebasseng, avløpsrenseanlegg, etc.