Fagkonferansen 2023 / 7.-8. september

Hvor er planleggerne?

Flere NKF-nettverk har tatt opp problemstillinger knyttet til manglende dialog mellom planavdelingen og fagansvarlige for kommunaltekniske tjenester. Hartvig Munthe-Kaas kommer til Fagkonferansen i neste uke for å snakke om hvorfor det er så viktig at vi inkluderer renovasjon i planprosessen.

Hartvig Munthe-Kaas. Foto: Privat
Hartvig Munthe-Kaas. Foto: Privat

Munthe-Kaas er rådgiver for flere nasjonale og regionale nettverk i NKF. Han mener at vann, avløp og renovasjon må sørge for å bli inkludert i kommunenes overordnede planlegging.

– Forutsetningen er at tekniske etater gjør relevant kompetanse og tilstrekkelig kapasitet tilgjengelig, forteller han.

Spennende planprogram

Planprogrammet under Fagkonferansen i Lillestrøm 7. og 8. september har både relevante og spennende temaer for arealplanleggere. Under konferansen blir det arealnøytralitet, energiplanlegging, sirkulær arkitektur og fargekrig.

– Nå som Hans og ekstemvær har feid over landet på sensommeren, har vi fått med oss både Oslo kommune, Lillestrøm kommune og NIVA til å prate om overvann og flom, forteller rådgiver i NKF, Jon Adler Torp.

Han forteller at det fortsatt er noen ledige plasser igjen til konferansen og ser frem til å treffe alle sammen under konferansedagene i Lillestrøm.

Hele programmet og påmelding til konferansen finner du her.

Fagkonferansen23.png