Undersøkelse: Bygg og eiendom

Hvordan finne FDV-dokumentasjon som ikke finnes?

Skrevet av: Martin Sæther og Joar Akselsen

Det er spørsmålet vi stiller i hovedprosjektet på fagskolen innlandet. Vi er snart ferdig med et spennende og lærerikt fire års nett- og samlingsbasert studie og kan da smykke oss med tittelen FDVU-ingeniør.

Studiet er bygget opp i to trinn, første trinn inneholder emnene Kommunikasjon og ledelse, Administrativ FDV, Energi og miljø i bygg, Byggteknikk og utvendig anlegg samt Tekniske installasjoner i bygg. Når man er ferdig med de første to årene og bestått FDV-tekniker kan man velge å gå videre til trinn to. Emnene da er Ledelse, økonomi og markedsføring, Kommunikasjon, teknisk engelsk, Profesjonell eiendomsforvaltning, Byggesaken og sist da Hovedprosjekt.

Saether og Akselsen
Martin Sæther og Joar Akselsen.

Og hvem er vi? 
Vi er Martin Sæther og Joar Akselsen, til daglig jobber vi i henholdsvis Vestby og Lillestrøm kommune. Martin jobber som assisterende driftssjef i eiendomsavdelingen og Joar er fagleder fellessystemer i forvaltning og utviklingsavdelingen og jobber med å administrere kommunens FDVU system.  

Til daglig jobber vi med digitale løsninger, og er begge direkte involvert i arbeid med FDV-dokumentasjon i disse løsningene. Vi merker at fokuset på FDV-dokumentasjon er voksende, og at det i nye prosjekter stadig blir enklere å innhente dokumentasjonen.  

Det koster mye å mangle FDV-dokumentasjon. En ting er å be om det ved nye prosjekter, bransjen blir mer og mer opptatt av FDV-dokumentasjon og at denne skal leveres på ulike digitale plattformer. Men når det er anslått at mellom 70-80% av dagens bygningsmasse fortsatt vil stå også i 2050, kan man tenke seg at det er mye FDV-dokumentasjon man allerede skulle bedt om.  

Men hva så med all den dokumentasjonen som ikke finnes. Den man enten aldri fikk, som forsvant på et eller annet vis eller som ikke ble oppdatert da man skiftet ut en bygningsdel. Hvilken dokumentasjon skal man prioritere og hvordan skal man gå frem for å få tak i denne dokumentasjonen igjen? 

Eller de særegenhetene et bygg får i løpet av et langt liv. De som bare vaktmesteren som har driftet bygget en mannsalder vet om. Hvordan sørger man for at den kunnskapen følger bygget og ikke bare denne ene personen?  

Vi har laget en spørreundersøkelse om nettopp dette og vil veldig gjerne at du hjelper oss med å svare på den. Det tar 2-5 minutter å svare ut hvis du da ikke har veldig mye på hjertet.